Privacy beleid

 

Vision uitgeverij, gevestigd aan de Johan van Zwedenlaan 3, 9744 DX  te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hieronder wordt onder andere duidelijk welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel en hoe we deze beveiligen. Wanneer u nog vragen heeft na het lezen van onze privacyverklaring kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Contactgegevens Vision uitgeverij

 

Naam eigenaar: Dion de Poel

 

Vestigingsadres:

Johan van Zwedenlaan 3

9744 DX  Groningen

06-43147972

info@visionuitgeverij.nl

 

KvK-nummer: 01171156

Btw-identificatienummer: NL 001435856B97

Vision uitgeverij is een onderdeel van Vision d-sign

 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens die wij verwerken zijn: bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, locatiegegevens en betaalgegevens. Wij doen alle moeite uw persoonsgegevens goed te beveiligen, maar de veiligheid van gegevens die via internet verzonden worden kan niet volledig gegarandeerd worden.

 

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?

Onze website en/of dienst zal geen gegevens verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben gekregen van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om op de hoogte te blijven van de onlineactiviteiten van hun kinderen. Dit om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Bent u ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige? Neem dan contact met ons op via info@visionuitgeverij.nl, dan zullen wij deze informatie direct verwijderen.

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de aangegeven doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Is het mogelijk om persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar sturen naar info@visionuitgeverij.nl. Ook een verzoek over gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar het e-mailadres.

 

Delen van gegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u een vermoeden hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@visionuitgeverij.nl

 

Cookie gebruik

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies voor een puur technische functionaliteit. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.