De Verlossing - Jaap Booij - Licht beschadigd

Licht beschadigd!
€ 17,95 € 2,00

ISBN 9789075613124  -  320 pagina's

 

Licht beschadigde exemplaren met een kreukel in de omslag en/of lichte vlekken op de buitenkant van het boekblok.

Dit boek is een inleiding tot het Evangelie van Jezus en wil een relatie aantonen tussen de historische gebeurtenissen en de geestelijke wereld erachter.


‘Verlossing’ is zo’n ruim begrip, dat men daar nooit over uitgedacht en uitgeschreven raakt. Het is de geschiedenis van de Verlossing die in elk mensenleven opnieuw geboren wil worden.

 

'Het Goddelijk woord volgt als een heldere beek het grillige patroon van het landschap, waarin het ontspringt. Juist de onverwachte wendingen die het water neemt, bewijzen dat het levend is. Het zoekt als vanzelf de laagste punten op van het menselijk bestaan. En doordringt met zijn invloed langzaam maar zeker de menselijke natuur, totdat zij van Godsbewustzijn is doorweekt.'

 

Het woord van God komt tot ons door de harten en monden van mensen en wordt erdoor gevormd en beïnvloed. Het lijkt een omweg, omdat de Goddelijke openbaring eerst via de menselijke ervaring wordt gefilterd en gekleurd. Niettemin is het een betrouwbaar woord, dat vlees is geworden en zich vervolgens door prediking als een zaad verspreidt over de akkers van de wereld.

 

Juist de vleeswording van het Woord Gods in gewone mensen pleit voor het waarachtige ervan. Blijkbaar vormt God niet op mechanische wijze een uniform leger, maar creëert op organische wijze een bonte verscheidenheid van gelovigen uit allerlei lagen van de bevolking en van alle stammen, talen en natiën, uit wie zijn Geest opblinkt in telkens nieuwe en verrassende kleuren en vormen.

 

Beluister een interview met Jaap Booij over 'De Verlossing' via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=SVM9EH-1qsk

Download hier het eerste deel van dit boek:

De Verlossing
PDF – 353,1 KB 572 downloads
Rating: 0 sterren
0 stemmen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen