Meditatie van Japke de kraker - Deel 92

Gepubliceerd op 27 november 2023 om 10:41

Waar bevinden wij ons?


Er gebeurt veel om ons heen. Wij weten dat we op weg zijn naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Met kennis van de Bijbel zijn we toegerust om iets te begrijpen van wat God met ons voorheeft: Bevrijding uit de slavernij van de satan.
Het loskomen van de onderdrukking door de zonde.


In Gods Woord worden ons ‘tools’ aangereikt. Denk aan de tien geboden, concreet God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel en met al je krachten en je naaste liefhebben als jezelf!
In Exodus gaat het over bevrijd worden van de slavernij onder de Farao. Exodus 11 en 12 gaat over het definitief loslaten van Israël door de tiran Farao. Zijn hart was verhard, de relatie met God was afgesloten door zijn trots en hoogmoed!
Hebben wij soms ook last van een breuk in de relatie met God? Is er een koperen hemel, waarop je woorden afketsen? Verwacht je geen hulp meer, omdat je denkt, ik los het zelf wel op met mijn verstand, ik kan mijzelf redden, ik heb geen Redder meer nodig.
Of, ik ben het niet waard om gered te worden.
Verwijder deze leugens!
God daagt ons uit? Waar bevindt jij je? Wie ben Ik voor jou? Naar wie ga jij toe met je nood?


De Bijbel houdt ons voor om onze egoïstische ik-gerichtheid zowel in een positief als negatief zelfbeeld af te leggen. Erken je afhankelijkheid van Gods genade.
Roep het maar uit: ‘Hoor mijn gebed HEER. Luister naar mijn hulpgeroep.’


In de Gazastrook vallen veel slachtoffers. Hamas verheerlijkt vernietiging. Wat geeft uitkomst?
In de Bijbel lezen we dat de Farao Israël niet wil laten gaan. En dan volgt na de 9e plaag waarin duisternis het licht bedekt, de 10e plaag. De engel van de dood gaat rond.
Maar in Israël wordt het Pesachmaal gevierd. Ze smeren het bloed van het lam aan de deurposten. Ook wij mogen het bloed van het Lam aan de deurposten van ons hart smeren!
Jezus bevrijdt hen en ons van de dood. Nadat Hij het uitschreeuwde: ‘Mijn God, Mijn God, waarom verlaat U Mij’, worden de gelovigen nooit meer verlaten. Jezus bad, hangend aan het kruis: ‘Vader vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen’.
De liefde van God verbindt ons opnieuw met Hem. Elke vreemdeling mag thuiskomen aan Jezus hart.
Het nieuwe land ‘Kanaän’ komt, is er al! Niemand maakt ons toegangsbewijs in Gods belofte bij de doop ongeldig. Wanneer ons hart nederig blijft, laat Hij ons nooit meer los.

 

Gods zegen en nabijheid.

 

Hartelijke groet,
Japke de Kraker-van Abbema.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.