Meditatie van Japke de Kraker - Deel 91

Gepubliceerd op 18 oktober 2023 om 10:57

Angst voor de dag van morgen?

 

Vandaag oorlogen in Israël, de Gazastrook, Ethiopië, Tigri, Oekraïne, Soedan en …    
Is er nog vrede mogelijk?


Dichterbij kan ernstige ziekte, komende operaties, kanker of psychisch lijden je fundamenteel raken en je basisvertrouwen doen wankelen. Als asielzoeker kun je ontdaan zijn wanneer je als echte christen door IND niet geloofd wordt en in feite teruggestuurd wordt naar Iran, Afghanistan of…


In China worden gelovige christenen opgepakt.


‘Leef ik straks nog in goede omstandigheden?’ Dat is de vraag die ieder kan bezighouden.
In Mattheus 6:34 staat: ’Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.’
Hoe kan dit nu gezegd worden in onze tijd? Wie is het, die dit zegt? Het is onze Zaligmaker.
Zorgen maken dat is ons ‘ding’. Je maakt je zorgen om je veiligheid, je gezondheid, je status, je relatie en stel, dat er midden in de nacht dieven komen? Is er eten de volgende dag, heb ik voldoende kleren voor mijn gezin?
Jezus benoemt als deze zorgen in Mattheus 6. Hij weet hoe het is en voelt. In het hof van Getsemane bad Hij bloed zwetend: ‘Vader, neem deze beker vol pijn en ellende weg.’
De verschrikking van de gevolgen van de zonde drongen intens tot Hem door. Ook onze schuld, die Hij wou dragen om ons te redden!
Jezus neemt ons bij de hand: ‘Kijk naar de vogels en naar de bloemen vlak om ons heen.'
Jezus opent onze ogen voor een andere wereld. Niet dat hij ons niet serieus neemt. Maar  Hij roept ons op: ‘Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust brengen. Wentel al je zorgen maar van je af en breng ze bij het kruis!’


Het volgen van alle nieuwsberichten, je laten meenemen door de onrust van wat er gebeurt in de wereld om je heen, biedt ons geen basis. ‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.’ Matt. 6:33. Hoe?
Jakobus 1:27 zegt ons het volgende: ‘Voor God , de Vader, is er alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld (zonden, begeerten, verleidingen) en onberispelijk blijven.’

 

Morgen is nog verborgen, maar één ding is zeker: de nieuwe Morgen breekt aan! Maranatha.

Gods zegen en nabijheid.

Hartelijke groet,

Japke de Kraker-van Abbema.

 

Meeleven met vluchtelingen?  Zie: www.japkedekraker.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.