Meditatie van Japke de Kraker - Deel 90

Gepubliceerd op 5 april 2023 om 15:10

Pasen, door de donkere tunnel naar het Licht!

 

Niemand staat graag stil bij het sterven? Genezing is wat we willen wanneer wij of anderen die ons dierbaar zijn, ziek zijn.
We willen leven, wandelen in het licht en het liefst worden we omringd door mensen die veel van ons houden.
Maria en Martha houden zoveel van hun broer. Maar hij is doodziek. Eén is er die hem kan genezen en direct sturen ze Hem bericht. Zal er een wonder plaatsvinden? Jezus is hun dierbare vriend! Maar in Johannes 11:14 lezen we dat Lazarus al gestorven is, wanneer Jezus in hun dorp komt.


Hoe kunnen familie en vrienden goede moed houden? Heerst er geen lijkgeur bij het graf van hun broer? Zijn de windsels niet strak om zijn lichaam gewikkeld?


Jezus zelf op weg naar Zijn dood op Golgotha, zegt tegen zijn leerlingen, wanneer ze vernemen dat Lazarus al dood is: ‘Telt de dag niet twaalf uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld, maar wie ’s nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft.’ Wat bedoelt Jezus hiermee? We zijn allemaal op weg naar…(?)


Ook al zijn er veel beproevingen – denk aan oorlogen, aardbevingen, ziektes, verleidingen van de boze, ons ik-gericht denken – die ons bedreigen, Jezus gaat ons voor op de weg naar het einde. Hij, de Man van smarten – die al onze ziekten(zwakheden) kent en op Zich nam –  benadrukt, dat deze ziekte niet uitloopt op de dood, maar op de eer van God. Hij zegt: ‘Ik ben de opstanding en het leven, Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven.’
We mogen letten op Zijn daden, groeien in geloof en in alles vertrouwen op Hem.


Lazarus verblijft al vier dagen in de donkere tunnel van het graf en dan hoort hij de stem van Jezus: ‘Lazarus kom naar buiten.’ Jezus heeft metterdaad de macht over de dood. Hier in Bethanië demonstreert de Zoon van God voor talloze getuigen dat Hij Lazarus leven geeft.
De heerlijkheid van God blijft bestaan. Jezus is korte tijd later na drie dagen opgestaan uit het graf. De dood is overwonnen.
Voor ons geldt dat wij, wanneer we in de kring van Jezus blijven, in het licht blijven, want Hijzelf is het Licht. En onze goede Herder verliest ons geen moment uit het oog!

 

Gods zegen en nabijheid gewenst.

 

Hartelijke groet,

Japke de Kraker

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.