Meditatie van Japke de Kraker - Deel 5

Gepubliceerd op 20 mei 2020 om 12:00

De vorige keer ging het over volop bevrijd leven.
In de wereldpolitiek lijkt de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van de pers juist aangevochten. In een uitleg van de buitenlandcommentator van het ND kwam het volgende naar voren: Poetin verklaart dat de liberale democratie is verouderd. China wil dat Westerse principes niet meer leidinggevend zijn. Beide mogendheden zijn daadwerkelijk actief in het afbreken van onze democratische wereldorde. Deze deskundige wil duidelijk maken dat zij dit planmatig doen. De mensenrechten moeten plaats maken voor de dictatoriale belangen van Poetin en het belang van de Chinese overheid. De nationale belangen dienen voorop te gaan. Bijvoorbeeld via de pers mag niet aangegeven worden dat China verantwoordelijk is voor het coronavirus.


Nog ingrijpender is i.v.m. ISIS en het doden in Syrië dat het handhaven van de mensenrechten niet meer relevant is. Dit heeft mijns inziens grote consequenties voor vluchtelingen. Niet alleen uit Syrië, maar ook uit andere landen zoals Iran en Afghanistan. Het belang van de universele rechten van de mens wordt aangevochten! China probeert overal ingang te krijgen. Via de handel, via de havens in Griekenland, via Belgrado in Servië ten aanzien van Syrië. Ons koloniaal verleden, de overheersing van het Westen klopt niet (deels hebben ze gelijk), dus vinden ze dat hun ‘hulpverlening’ zonder vragen over mensenrechten kan. Bij IND lijkt het soms of mensenrechten niet meer de prioriteit hebben!
De democratische samenleving bepaalt door de grondwet moet omver gehaald worden, is het voornemen van Rusland en China. Deze antidemocratische tendens kan in meerdere opzichten ook Europa raken. Nederland kan het zelfde als Iran overkomen, wanneer er geen vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid van pers meer mag zijn. Gelukkig mogen wij bidden en initiatief nemen als kinderen van God.


Bijzonder is dat men in China bang is voor de inbreng van christenen.
Het vervolg op bovenstaande aanhef is: omdat zij kind van God zijn.
Jezus regeert en komt terug op de aarde. De HEER zegt: Ik heb een verbond met de dag en de nacht gesloten en de hemel aan vaste wetten onderworpen. Zomin als Ik die zal verwerpen, zal Ik het nageslacht (ook geestelijk, zie Galaten 3) van Abraham verwerpen. Ik zal hun lot ten goede keren en Mij over hen ontfermen(Jeremia 33).
Jezus zegt tegen Zijn discipelen en ook tegen ons: ‘Ontvang mijn Heilige Geest!’
En samen met de ongelovige Thomas zeggen wij: ‘Mijn HEER, mijn God.’ We zingen met David mee: ‘Hoe machtig is Uw Naam.’ (Psalm 8) Onze Heiland is een mens als wij geworden en heeft verzoening bewerkt voor ons, zodat wij op aarde al volop bevrijd zijn van onze schuld voor God!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.