Meditatie van Japke de Kraker - Deel 7

Gepubliceerd op 10 juni 2020 om 12:00

De week van gebed voor de vluchtelingen, de vervolgde christenen

 

Op 7 juni hoorden we een preek over ‘Waar zijn wij mensen voor gemaakt?’ In Handelingen 2 staat dat mensen gemaakt zijn voor gemeenschap, samen God liefhebben, samen delen, samen doop en avondmaal vieren (Vers 41 -47).
Maaltijden voor iedereen, niet alleen voor je familie of groeigroep. Elke dag staan de broers en zussen in Jeruzalem klaar voor elkaar en de ander (ook voor de ontheemden, de vluchtelingen), ze delen hun brood, geld en goed. Alles hebben ze vrijwillig over voor het ene doel: Jezus Christus. Hij is het die hen en ons verbindt!


Hoe is het op dit moment in de wereld gesteld met de gemeenschap van broers en zussen, die gericht is op Jezus Christus?
Jubilee Campaign geeft via de verslaggever Peter Bronsveld het verhaal weer van de weduwe van pastor Andimi. Haar man is door Boko Haram onthoofd, hij was een leider in de christelijke gemeenschap in Nigeria, ze had zo gebeden en gehoopt dat God de muilen van leeuwen (Boko Haram) zou sluiten, zodat haar man net als Daniël bewaard zou blijven. Maar na 18 dagen gevangenschap is hij onthoofd, omdat hij met woord en daad christen was.


Open Doors verzorgde zondag ook een kerkdienst. Ron van der Spoel vertelde van Obadjah (1 Koningen 18). Zijn werkomgeving was vol bedreiging. Obadjah was werkzaam voor de goddeloze Achab en zijn vrouw Izebel, die profeten doodde. Ondanks dat verbergt Obadjah de profeten. Obadjah blijft trouw op zijn post en probeert God te dienen.

Zo zijn geheime gelovigen ook biddend bezig om te getuigen van Jezus. De opdracht van Jezus: Ik zend jullie als schapen onder wolven (Mattheüs 10:16) maakt hen creatief, voorzichtig en slim. Wanneer een vrouw medicijnen gegeven heeft, vraagt ze: zullen we bidden, dat God ons helpt? Zo getuigt zij tegelijk van de liefde van Jezus. Voor de geheime gelovigen, maar ook voor ons, wanneer wij getuigen komt een Petrusmoment: ‘Hoor jij ook niet bij die Jezus?’ Wat is ons antwoord, ondanks de gevolgen, zoals het vermoord worden door Boko Haram, wat Nigeriaanse pastor Andimi overkwam?


Levend in de eindtijd, heeft de wereldwijde coronavirus ermee te maken? In welk opzicht heeft vervolging van christenen ermee te maken? In ‘Licht in gebrokenheid’ (opbrengst van deze roman gaat naar de vervolgde christenen in Nigeria) wordt Openbaring 6 aangehaald; Gelovigen schreeuwen het uit: ‘Wanneer zult U de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken?’ Verderop in het verhaal: tot het getal vol is. Maar nu al zijn pastor Andimi en andere martelaren gekleed in witte kleren!


Jezus komt. De heilige Geest is uitgestort. Naast ons en de bekeerde vluchteling, de overlevende weduwen en wezen, loopt Jezus. Net zoals Hij naast de Emmaüsgangers liep. Hij legt het Woord uit!
Ondanks corona maatregelen vormt Hij ons als Zijn gemeente wereldwijd! Geeft Jezus het perspectief, verwoord in Openbaring 21. Hij zal bij ons wonen. Wij zullen Zijn volken zijn (geen discriminatie en racisme meer) en God Zelf zal bij ons zijn. Hij zal alle tranen uit onze ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij.

Bid voor vluchtelingen en slachtoffers van geweld, bid voor alle getroffenen door de corona-virus, bid voor een snel terugkomen van onze Heiland. Geef aan Jubilee Campaign en aan Open Doors.

 

Zegen en groet,
Japke

 

(Meeleven met vluchtelingen, zie: www.japkedekraker.nl )

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.