Meditatie van Japke de Kraker - Deel 8

Gepubliceerd op 18 juni 2020 om 08:29

‘Niet in eigen kracht.’ 


Vandaag staat in de dagtekst het volgende te lezen: ‘Ga op weg en verkondig: Het koninkrijk van de hemel is nabij.’
Wij zetten stappen, soms nieuwe stappen. Vragen wij bij elke nieuwe stap om de leiding van God? Is het komen van het koninkrijk van de hemel een issue? Of staat mijn veilig koninkrijkje op aarde en een goede gezondheid in deze tijd van corona in het middelpunt van mijn belangstelling en handelen? Hoe krampachtig ben ik bezig met het controle houden ten aanzien van ‘mijn status’? Bij status kun je als Nederlander invullen: prestige, aanzien, handhaven van een bepaalde status-quo of... Bij de asielzoekers denk je aan een verblijfsvergunning in Nederland in de eerste plaats.


Waardoor voelen wij ons bedreigd? Israël voelde zich bedreigd door de Midjanieten(1 Koningen 6 en 7). Door de aanvallen van de vijand leden zij bittere armoede. Dan roepen zij naar God, maar ze laten hun afgoden (zekerheden) niet los! Gideons leger telt 32000. God leidt Gideon en zegt: ieder die bang is, mag vertrekken. Van de 10.000 die overblijven nog een test. Slechts 300 soldaten blijven over en Hij geeft de overwinning!


Gods redding komt niet door onze controle dwang, niet door onze eigen krachten en inzichten, maar door nederig alles van Hem te verwachten.
Wat voor de mensen aanstootgevend en dwaas is, is wijs in Gods ogen. Door Jezus zwakheid aan het Kruis, kwam de overwinning voor de gelovigen. Wie in de ogen van de wereld onbeduidend en zwak zijn, kiest God uit! Zoals die kleine Gideonsbende, die 12 discipelen die Jezus uitstuurt om het Koninkrijk van de hemel aan te kondigen in een wereld vol vijandschap! Doe de ‘afgoden’: het zelf in controle houden, het ik-gericht denken en begeren, enz. weg. ‘Beken elkaar je zonden en bid voor elkaar, dan zul je genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.’(Jakobus 5:16)


Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen. Het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon. Blijf kalm en wacht op de HEER (Ps. 37:5-7).

 

Zegen en hartelijke groet,

Japke de Kraker

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.