Meditatie van Japke de Kraker - Deel 9

Gepubliceerd op 24 juni 2020 om 12:00

Verlangen naar heelheid!

 

Thuis zitten, via computer de kerkdienst meemaken, al neuriënde Psalm 42 ‘meezingen’, hoe kwetsbaar is ons verlangen naar levend water?
In Handelingen 3 gaat het over een verlamde man. Hoe ziet zijn verlangen naar heelheid eruit? Om aan eten te komen, moet hij bedelen. Altijd vragen om hulp als je ergens naar toe wilt.


Mensen kunnen verlamd raken door negatieve gevoelens. Het geestelijk voedsel wil niet werken, hulpbehoevendheid om je doel te bereiken, neemt toe! Hoe kwetsbaar is ons verlangen naar God?
‘Verlamden zullen springen als herten’ (Jesaja 35:6) Dit is wat de lichamelijke en geestelijke verlamden willen, blij huppelen en vol nieuwe energie leven! De verlamde bedelaar bij de schone poort koestert geen verwachtingen meer. Lijkt hij op ons? Gods knechten Petrus en Johannes zoeken oogcontact. Petrus zegt: Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus sta op en loop. En dan looft de verlamde springend en huppelend vol nieuwe energie zijn Heiland. Hij is genezen, lichamelijk en geestelijk!


Zo vaak zien en ervaren wij geen genezing in het hiernumaals en dat is intens moeilijk. Wanneer je als gelovige die zoveel gebeden heeft om genezing toch bij het graf staat, wat heeft God met jouw diep verlangen naar heelheid en genezing gedaan? Hoe belangrijk is het verlangen naar het hiernamaals? Wat zoek ik?  Ren ik als de atleet die de wedloop (1 Korinthe 9:24) wint, wanneer onmacht en tegenslag mij naar de keel grijpt? Span ik mij in met alle krachten in om mijn geloof te verrijken met kennis, zelfbeheersing, volharding en liefde (2 Petrus 1:5-8)?
Bij al onze kapotgeslagen verwachtingen mogen we weten, dat Gods beloften onwrikbaar zijn en dat Zijn genade alleen het houvast is in dit leven. Niet in eigen kracht…


Help ons om net als die atleet toegewijd aan U te leven uit de kracht van de Heilige Geest.  Ook als we onzeker zijn over een veilig bestaan in Nederland als asielzoeker, als gezondheid problematisch is in deze corona-tijd of als er andere bedreigingen zijn…
Heelheid mogen wij altijd ervaren in de omarming van Jezus liefde! Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven opdat jij en ik die in Jezus Christus geloven niet verloren gaan maar eeuwig leven hebben. (1 Johannes 3:16)

 

Zegen en hartelijke groet,

Japke

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.