Meditatie van Japke de Kraker - Deel 10

Gepubliceerd op 1 juli 2020 om 12:00

Corona-crisis en de dag van de Heer

 

Petrus zegt: ‘Eén ding mag u niet over het hoofd zien, lieve broers en zussen: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer is niet traag met het nakomen van Zijn belofte, Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.’


De corona crisis raakte iedereen, hopelijk wordt een tweede minder internationaal! Maar die eerste crisis heeft het geleid tot massale inkeer en bekering? Geestelijke kapotmakende virussen: rassendiscriminatie, het vernederen van Papoea’s, het racisme in Iran tegenover gevluchte Afghanen (zie ND van 29-6-’20), ons eigen opstandig omgaan met beperkende regels vanwege de corona-crisis… Uit dit alles blijkt dat hoogmoed en rebellie niet lijken af te nemen. Wel komt het aan het licht!


Petrus zegt verder: ‘de dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is, komt aan het licht! Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom (vol eerbied voor God en respectvol voor de ander en jezelf) moet u dan niet leven?’


Hoe doen we dat? Het kerkelijk leven ligt voor een groot deel stil! Wanneer in het Midden-Oosten de overheid christenen vervolgt, ligt dan het kerkelijk leven stil? Een Iraanse bekeerling start op internet een site, waarmee hij moslims bekend maakt met het Evangelie!
Wanneer in Jeruzalem de volgelingen van Jezus in de gevangenis gegooid worden of gedood worden (Stefanus), houdt dan het kerk-zijn op? In Handelingen 8:4 staat: ‘De gelovigen uit Jeruzalem vluchten naar allerlei plaatsen. Overal vertelden ze het goede nieuws over Jezus.’


Wat doen wij?
Petrus zegt in zijn 2e brief (Hoofdstuk 3:13-15): ‘Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat u hiernaar uitziet, lieve broers en zussen, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door Hem te worden aangetroffen. Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is.’


Laten we ons leiden door Gods levendmakend Woord en willen we tempel (kerk) van de Heilige Geest zijn? Of neemt ons verstand en ons gevoel de leiding? Psalm 42 verwoordt een ‘vroom’ verlangen!

 

Veel zegen.
Japke

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.