Meditatie van Japke de Kraker - Deel 11

Gepubliceerd op 8 juli 2020 om 12:00

Hoe heb ik lief? Speelt relativeren een rol naar aanleiding van de corona-crisis?


Bij alles wat ik naar voren wil brengen is het van het grootste belang, niet centraal te stellen wat ik ervan denk of vind, maar wat Gods Woord mij zegt. Daarom lezen wij met het oog op ‘ Hoe heb ik lief?’: 1 Thessalonicenzen 4:1-12, 2 Thess. 2:13-17, 1 Thess.5:15-18 en Galaten 6:1-10.


Liefde, wat heeft hiermee te maken. Wanneer voelen wij ons geliefd? Heeft het met weten dat je geliefd wordt te maken? Voel je je gezien ook in de kleine dingen? Heeft liefde met verbinding te maken?
In de brieven aan Thessalonicenzen gaat het over het geroepen worden om elkaar in liefde te ontmoeten: ‘Over de onderlinge liefde hoeven wij u niets te schrijven, want u hebt zelf van God geleerd hoe u in liefde met elkaar moet omgaan.’
Een uitleg staat in 2 Thess.2 : 13: God heeft jullie als eersten uitgekozen om te worden gered door de Geest die heilig maakt en door het geloof in de waarheid. (Waarheid is Gods Woord, Jezus, die de Weg, de Waarheid en het Leven is).
Bij het liefhebben gaat het niet om je eigen morele kompas, maar gaat het om het blijven bij Jezus, hoe Hij in het onderwijs van de apostelen herkenbaar is. Daarbij kan de jongere de oudere aanvullen en omgekeerd, zodat de liefde zichtbaar wordt! Niet onze gewoonten, niet onze prestaties, maar het verlossend optreden van God in Jezus is allesbepalend in de liefde en de vreze des Heren is het begin van alle wijsheid.

Met andere woorden: Je bent geliefd. God heeft je onvoorwaardelijk lief, kijk naar het kruis op Golgotha! Blijf in verbinding met Jezus, met je hemelse Vader, laat je biddend gezeggen door de Heilige Geest.


In Galaten 6:1-10 lezen we dat liefde gepaard gaat met mildheid. Voor allen die in de greep van het virus leven, ook het dodelijke virus van het kwaad, mag er vrijheid in liefde komen. Hoe? Galaten 6:8 geeft ons een antwoord: ’Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait, oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait, oogst het eeuwige leven.’


De wet van Christus naleven is liefhebben. Laten we de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen.


Zegen en hartelijke groet,
Japke

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.