Meditatie van Japke de Kraker - Deel 12

Gepubliceerd op 29 juli 2020 om 12:00

Luisteren en ontdekken?

 
Tegelijk met het voorjaar begon de corona-crisis. Drie maanden lente, prachtige blauwe luchten, nauwelijks vliegtuigen in de lucht, minder luchtvervuiling. Vissen zwemmen in helderder water, vogelgeluiden worden meer opgemerkt. Mensen worden stilgezet. Grotere bewustwording van het geschapene en de Schepper?  Ook na deze ingrijpende lenteperiode, nu in de zomer?
Is God dwars door de Lock downs heen, bezig Zijn wereld te redden?
Hoe werkt de God van de Schepping op weg naar de Herschepping aan ons persoonlijk?
Wie zijn wij? Wat is ons doel in dit gebroken leven? Brengt de corona-crisis of wat voor crisis ook, ons dichter bij God?


God heeft iets met de mensen. Hij weet hoe de relaties verstoord zijn. De relatie met Hem allereerst, maar ook de onderlinge verhoudingen en zelfs de verbinding met jezelf kan verstoord zijn. Door onze zonde zijn we vereenzaamd, pijnlijk ver verwijderd van het paradijselijke. Asielzoekers die gevlucht zijn vanwege het wrede regiem in hun thuisland, voelen dit aan den lijve! Mensen die psychisch lijden ervaren vooral de verbroken verbinding met henzelf.
God zoekt in Jezus mensen op. Hij wil dat wij erkennen dat wij Hem nodig hebben, Hem om vergeving vragen. Hij wil ons herstel.
Jezus wil dat wij mensen, eigenlijk: gebroken spiegels, dwars door de barsten heen, Hem zien. Hij is de God van Leven en dood. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven.


Laten wij ons leven wijden aan wat eeuwigheidswaarde heeft. We zullen sterven, wanneer en hoe weten we niet. Jezus zegt: ‘Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. Ik maak voor jullie een plaats in het huis van Mijn Vader’. Dit is geweldig nieuws. Er is plaats in Gods koninkrijk voor jou en mij, voor ons: zondaren, voor hen die ziek zijn, geestelijk of lichamelijk, voor hen die op vlucht zijn. Onze Hogepriester: Jezus droeg de toorn van God over onze zonden en nu werkt Hij, zolang wij nog hier zijn, aan onze woonvergunning in de hemel.  En wij die op de aarde leven als vreemdelingen en bijwoners, zoekend naar Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid, mogen thuiskomen in Zijn Vaderhuis. We mogen weten dat wij voor altijd bij Hem veilig zullen wonen. Jezus, ook Timmerman maakt perfecte woningen. Hij zegt: ‘Wees niet ongerust, maar vertrouw op Mij’ . In Zijn genade laat Hij nu al zien dat wij tempels van de Heilige Geest worden.


Lees mee en luister met hart en ziel naar wat Gods woorden in Psalm 104, Psalm 57 en Johannes 14 hierover zeggen. Ontdek wat er werkelijk toedoet.

 

Zegen en hartelijke groet,

Japke de Kraker.
 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.