Meditatie van Japke de Kraker - Deel 13

Gepubliceerd op 5 augustus 2020 om 12:00

Hoe ontdekken wij licht?

Nog maar kortgeleden werden er veel maatregelen versoepeld. Maar nu dreigt het duister van een tweede corona-crisis. In Spanje nieuwe Lock down bepalingen, vakantiegangers  uit Kroatië worden verzocht terug te gaan. En zo zijn er meer signalen overal in de wereld!
Hoe ontdekken wij licht in onze duisternis?
Wat voor licht willen wij? Moet niet alles aardig en leuk zijn?


Toch is er zoveel ziekte, onrecht en corruptie. Duizenden mensen zijn op vlucht en hoeveel psychisch beschadigden lopen er rond?
Zowel in Psalm 36 als in Mattheüs 7:15-25 komt het ware gezicht van de op zichzelf gerichte mens op je af. In hoeverre zie je overeenkomsten met jezelf? Het zijn mensen die God goed kennen, maar hun eigen belang, hun eigen goede naam weegt zwaarder dan wat God wil, eigenlijk hebben zij God naar de rand van hun bestaan geduwd. Ze waren zo bezig met hun ego… Hun goede daden geven hun toch het recht om Gods koninkrijk binnen te gaan? Ze zeggen: ‘Heer, Heer, hebben wij niet in Uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen  verricht in Uw naam?’
Jezus antwoord is: ‘Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!’
Waar blijven wij zondaren? Waar blijf ik?


Tegenover de menselijke ontrouw aan Gods liefdesgebod staat Gods trouw.  Tegenover de duisternis van onze zonde, ziekte en dood, staat Gods licht. In Psalm 36:10 staat ‘want bij U is de bron van het leven, door uw licht zien wij licht.' Bij Hem zijn wij veilig, geborgen en geliefd.
Wie is God voor mij, voor jou in de praktijk van elke dag? Wie ben ik in Zijn ogen? Hoe is God aanwezig in ons leven?
Leven kan je niet aan jezelf geven, alleen God geeft levenslicht, eeuwig leven.
De Heer ziet ons, wil ons een nieuw hart en nieuwe ogen geven, die Zijn licht weerspiegelen, het licht Gods openbaring in Jezus Christus.  Hij is de Heer van ons leven, wij zijn in Zijn naam gedoopt, in Zijn naam zijn wij gered, bevrijd en mogen wij leven tot in eeuwigheid. 


Dwars door oorlog, pijn en lijden heen, werkt God aan Zijn plan. Wij zijn niet overgeleverd aan satan, aan zelfzucht… deze zijn verslagen, maar aan Gods trouw en oordeel. Jezus triomfeert, Hij verbindt jouw wereld met Gods wereld.

 

Zegen en groet,
Japke de Kraker- van Abbema
(pastoraal werker en auteur. Zie: www.japkedekraker.nl )

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.