Meditatie van Japke de Kraker - Deel 14

Gepubliceerd op 19 augustus 2020 om 12:00

Hoe wijs of hoe dwaas ben ik?

 

Zitten wij aan het front? Moeten wij een oorlog voeren?
Wie is onze (onzichtbare) vijand? Een dictator, iemand die geloofsvrijheid inperkt of ben ik het zelf? Is het de corona-virus?
In ons hart weten wij het, alle ellende komt bij satan vandaan. Hij is de rode draak, die ons verslinden wil. Met open bek staat hij voor de vrouw (Openbaring 12) om het Kind dat op aarde komt, aan te vallen. Hier komt een belangrijk oorlogsfeit naar voren.
De satan is er allereerst op uit om Jezus Christus te verslinden. Waarom?
Wanneer hij de Redder van de wereld verslagen heeft, dan heeft hij de mensen die op aarde leven totaal in zijn macht. Dan is er geen uitweg  meer mogelijk…
Die uitweg heeft God al aan Adam en Eva in het paradijs beloofd: Genesis 3:15. En we lezen daarover in Johannes 3:16: ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven , opdat iedereen  die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’.


Kies ik voor die uitweg? Hoe wijs of hoe dwaas ben ik? 
Denk aan het verhaal van de wijze en de dwaze meisjes. (Mattheüs 25:1-13)  Samen kijken ze uit naar het feest van de Bruidegom die komt. Alleen ze weten niet wanneer?
Ja, Hij komt langs deze route en het is een eer dat zij ook uitgenodigd zijn om het geweldige bruiloftsfeest mee te maken. Natuurlijk nemen ze hun olielampjes mee, want wanneer het donker wordt, dan hoor je licht te verspreiden met je lampjes.  Zo laat je zien dat je blij bent met de uitnodiging van de bruidegom. De wijze meisjes hebben extra olie, zodat ze hun lampjes brandend kunnen houden. De dwaze meisjes niet. Niet de bruidegom was belangrijk, maar alleen zij zelf!  O ja, hun kleren waren schitterend, maar met het flakkerend vlammetje valt het niet op wanneer het donker is op het moment dat de Bruidegom komt!  Olie om hun vlam helder te krijgen, dat is wat nodig is.


Hoe staat het ervoor met mijn en jouw voorraad ‘olie’?  Heb ik dagelijks een stille tijd met God, maak ik tijd om in Zijn Woord te lezen?  Hoe vaak bid ik bewust om vergeving? Laat ik de helende olie van Zijn Geest in mijn hart druppelen? Neem ik in de coronatijd nog de moeite om kerkdiensten mee te maken? Of laat ik mij overmeesteren door van allerlei zorgen? Zorgen i.v.m. corona? Zorgen i.v.m. mijn dingen, die door moeten gaan? Ben ik er alleen maar op uit om te schitteren net als die dwaze meisjes op een feestje? Waar draait het om in mijn leven?
Sta ik nog aan het front?  Zoek ik de kracht in de Heer? Trek ik Gods wapenrusting aan om stand te houden tegen de listen van de duivel? Doe ik de Waarheid als een gordel om mijn heupen? Heb ik Gods gerechtigheid als een harnas om mijn borst? Draag ik de inzet voor het Evangelie van de vrede als sandalen aan mijn voeten?  Draag ik bovenal het geloof als een schild? Draag ik als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods Woorden? (Efeze 6:10-17.)

 

Veel  zegen en wijsheid bij alle keuzes, die wij dagelijks maken.


Gode bevolen,
Japke de Kraker

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.