Meditatie van Japke de Kraker - Deel 15

Gepubliceerd op 26 augustus 2020 om 12:00

Bang zijn


God is altijd in wat voor omstandigheden ook dichtbij je. Je mag Hem altijd vragen of Hij rust in je hart wil geven!
Je kunt angst hebben. Ik denk nu aan asielzoekers, die terug moeten gaan naar hun land.
Net heb je gehoord van medegelovigen in Iran die gearresteerd zijn. Je vernam via Instagram dat Arezo die zwanger was, zodanig getrapt werd, dat ze na de gedwongen abortus, stierf. De angst slaat je om het hart. Dood kan je staan te wachten. Bij dit dreigend gevaar voel  je je ellendig!


Een ander voorbeeld. Er gebeurt iets in je hersenen, alles om je heen wordt vaag en oncontroleerbaar. Ook dan slaat de schrik je om het hart. Tussen dit moment en het volgende moment kan ik dood zijn, gaat door je heen.  Bij ernstige ademnood vanwege corona heerst bij elke ademhaling hetzelfde gevoel.
Het lijkt ernstiger dan bezorgdheid vanwege geldgebrek, het niet zullen slagen in de maatschappij, angst voor mislukking…


Jozua heeft ook alle redenen om angstig te zijn. Jozua 1:1-9.
Het volk heeft geen veilig onderkomen, in het beloofde land wonen reuzen en heerst het geweld! De verkenners die Kanaän bezochten waren op twee na, wanhopig.


Tegenover angst staat moed. Een gebed om de Heilige Geest of Hij ons in staat wil  stellen om vastberaden, kalm en standvastig de weg te gaan, die God geeft om te gaan!


‘Here, geef ons moed’ Is dat het gebed dat wij uitspreken naar God?
Is dit gemakkelijk, gebeurt dit vanzelfsprekend? Nee. Israël het volk van God vertrouwde heel vaak niet op God. Ondanks de vele wonderlijke uitreddingen, allereerst uit de slavernij in Egypte, daarna de tocht door de rode zee. De muren van water bleven, net zolang het hele volk de overkant had bereikt!  De beschermende wolkkolom voor en vuurkolom achter het volk. Bij droogte gaf Hij water, bij honger het brood uit de hemel: manna. God is groter dan wij kunnen zien. God houdt Zich aan Zijn beloften. ‘Ik ben’ (Immanuel) is en blijft ons omringen. Ook als christenen gemarteld worden of jaren in de gevangenis moeten verblijven! Wees dus vastberaden en moedig. Blijf sterk in het geloof in je Zaligmaker! Leef in gehoorzaamheid aan Gods woord. In Jozua 2 zie je het bewijs, dat God bij ons is.


Alles blijft onzeker door de corona-crisis. Er vallen veel ontslagen. Er is veel onzekerheid en ook een toenemend  ‘eigen belang eerst’ zoeken. Laten we ons leiden door angst voor ons eigen hachje? Of overheerst een sterk en moedig zijn in de Here? Omdat we weten dat Hij met ons meegaat!


De principes van toen, gelden ook vandaag. Hebben wij een geest van kracht of worden we verlamd door de angst? Verdiepen we ons dag en nacht in de beloften van God. Ligt onze schat op aarde, of hebben wij een schat in de hemel?  Realiseren we ons dat niets ons, ook de corona of marteldood niet, kan scheiden van de liefde van God en Jezus Christus (Romeinen 8:31-39)


We missen zoveel rust en zegen, wanneer we het zelf willen uitmaken of oplossen!
Luister en denk na, mediteer met hulp van Gods Woord, zoek nederig naar Zijn wil, zo mag je kracht krijgen. Net als een droge spons mag jij je volzuigen met het water: LEVEND WATER. Als God jou een weg  wijst, is het niet nodig alles tot op de bodem uit zoeken. Elke dag geeft Hij Zijn Woord als een licht voor je voet. Zoek dus dagelijks het Woord van God. Wees sterk en moedig!


Bedenk dat Joshua betekent: God redt. Met en door deze Redder ga je het beloofde land binnen.


Wie in Hem gelooft, heeft nu al eeuwig leven. Jezus zegt: Ik ben met jullie tot aan de voltooiing van deze wereld.

 

Gods zegen en nabijheid.


Japke de Kraker

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.