Meditatie van Japke de Kraker - Deel 16

Gepubliceerd op 2 september 2020 om 12:00

Op wie richt jij je als je hulp nodig hebt?


Twee getuigen van Jezus komen aan in het stadje Lystra. En na een genezing worden ze aangezien voor goden… Alleen omdat ze met woorden en daden Jezus’ kracht laten zien. (Handelingen 14:8-20)


Waar richten wij ons op? Onder andere als we bang zijn voor besmettingen met het corona-virus.  Zijn het mensen die kunnen genezen en ons het Evangelie brengen of is het de onzichtbare Heiland, de bron van alle genezing en heling?
Nog directer: van wie verwacht ik hulp? Dan kun je denken aan de gearresteerde bekeerlingen, de omgebrachte christin Arezo in Iran. Je kunt denken aan het onrecht o.a. in Wit-Rusland, in Somalië, in zoveel andere gebieden. Ook kun je denken aan de slachtoffers in Libanon.
Verwacht ik in de eerste instantie hulp van organisaties zoals Amnesty International, hulpverlening organisaties, christelijke politieke partijen enz.?


Mensen zullen op de duur altijd tegenvallen. Ook lopen hulpverleners het gevaar, dat zij Jezus uitnodiging onhoorbaar maken, wanneer zij tussen Jezus en jou instaan! Het draait dan niet langer om God, maar om hun inbreng. Het gevaar is dan, wanneer de hulpverlener faalt, Jezus de schuld krijgt en dat Hij ‘afgebrand’ wordt.
Mensen zijn Jezus niet. Mensen kunnen instrumenten zijn, maar verlies nooit uit het oog dat wij uiteindelijk alleen door Jezus gered kunnen worden. Hij is onze werkelijke helper in onze nood!


Hoe staan wij in dat geloof? Heeft Hij direct te maken met onze hulpvraag?
In Mattheüs 14: 25-34 lezen we dat Petrus een stap in het geloof zette, toen hij overboord ging en op het water liep. Waar richtte Petrus zich op? Hij zei: ‘Heer, als U het bent, zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen.’ Voor ons kan het gevaarlijke water: Iran of Afghanistan zijn. Of het verzorgen van een corona-patiënt, of tegen een psychisch zieke zeggen: welkom in ons huis!
Petrus richtte zich  op Jezus en toen  Hij zei: ‘Kom’, kwam Petrus en stapte, heel bijzonder, over het water naar Jezus toe. Maar toen voelde Petrus hoe sterk de wind was. En op het moment dat zijn blik naar het donkere water ging, hij de dreigende golven zag, zonk hij. Ook wij kunnen in onze angst voor de dreigingen, de ziekte, de martelingen, zinken… Maar Petrus schreeuwt het uit: ‘Heer, red mij!’ En ook wij mogen het uitschreeuwen naar God toe: ‘Ontferm u over mij, ontferm U over deze gebroken wereld!’
En wat doet Jezus? Hij strekt meteen Zijn hand naar Petrus uit en ook doet Hij dat naar ons toe en vraagt: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ En dan hoor je Hem zeggen: ‘Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’ Mattheüs 11:28.

 

Zegen en groet,

 

Japke de Kraker

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.