Meditatie van Japke de Kraker - Deel 17

Gepubliceerd op 9 september 2020 om 12:00

Weer een overdenking en nog steeds speelt corona besmetting een rol!

 

Lopen wij op onze laatste benen? Wat telt voor ons in deze tijd?  Is deze wereld, waarin wij een zo comfortabel mogelijk leven willen leiden ons doel ?
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.  Zo gaat het vaak in een mensenleven, voor je geliefde heb je alles over.


Maar hoe zit het met de gerichtheid van ons hart? Wie of wat heb ik, jij het meeste lief?  Wat mag niemand van mij afpakken? Gezondheid, status, een goede plek om te wonen, mijn  vrienden, mijn familie, mijn kinderen, mijn partner, mijn kerk, mijn geloof, mijn eer, mijn goede naam, mijn vast leefpatroon, alles waarbij ik me veilig voel?
Heffen deze schatten onze onrust op? Er is zoveel dat ons verlamt en de oplossingen lijken ver weg. Onze problemen verdoezelen we liever. 
Mijn hart blijft onrustig in mij totdat ik rust gevonden heb bij Jezus, mijn Heer en Zaligmaker! Jezus wordt dan mijn schat. Zijn lijden aan het kruis voor ons maakt ons juk licht. Wij mogen dank zij Hem in Zijn rijk thuiskomen, waar Hij het stralende middelpunt is. Onze Schepper, Redder, zelfs onze Bruidegom!


Wij zijn uitgenodigd om het Bruiloftsfeest in de hemel mee te maken. Er gelden bij dat bruiloftsfeest geen corona-regels, wel een intens verlangen om gewassen te worden door het reinigend offer van Jezus’ bloed, zie Openbaring 22: 14.
Een ieder van ons is van harte uitgenodigd, a very invited person! En onze last heeft Hij op Zijn schouders genomen toen Hij het kruis droeg. En als Hij je draagt, dan kan geen ‘juk’ te zwaar zijn, want de last van onze schuld heeft Jezus Christus aan het kruis op Zich genomen. In Psalm  103:10-13 staat: ‘Hij straft ons niet naar onze zonden, Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich Zijn trouw over wie Hem vrezen. Zover als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie Hem vrezen.’

 

Zegen en groet,


Japke de Kraker

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.