Meditatie van Japke de Kraker - Deel 18

Gepubliceerd op 16 september 2020 om 12:00

Hemel  op aarde?


Onmogelijk toch, denk alleen al aan Lesbos, de vluchtelingen daar. Realiseer je de toenemende besmettingen met het coronavirus…
In Spreuken 11:8 staat: ‘Wie rechtvaardig is, wordt bevrijd van zijn ellende’.
Dit is een diepe waarheid.  Bevrijding van je ellende, dan denk je toch weer aan de hemel!
Alleen wie kan voldoen aan de norm: rechtvaardig zijn?


Het volk van God, Israël, mocht het koninkrijk van God weerspiegelen. Toen Salomo koning was, leek het paradijselijk. Maar toen zijn zoon Rechabeam koning was, deden de mensen wat slecht is in de ogen van de HEER. De koning vertrouwde op de afgoden: gezondheid, geld, genot.
Hij voldeed niet in zijn creëren van een paradijs aan de norm: rechtvaardig zijn.


Wij in Nederland, al of niet allochtoon, creëren ook vaak ons paradijs.  Gezondheid, geld, genot!
Allereerst een vaccin tegen corona. Allereerst het behoud van mijn baan, mijn geld. Allereerst bevrediging van mijn behoeften op bijvoorbeeld seksueel gebied.


Spreuken 2:1 houdt ons voor: ‘Neem in acht wat Ik zeg, onthoud altijd mijn richtlijnen’. In Spreuken 3:5 staat: ‘Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op je eigen inzicht.’


Bij wie of wat zoek ik de hemel op aarde? De man uit Lucas 12 zei bij zichzelf: ‘Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem: ‘Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd.’
Spreuken 27:1 gaat over ‘beroem je niet op de dag van morgen’  Je weet niet eens hoe je leven er morgen uitziet (Jakobus 4:13).


Wij kunnen ons niet zelf verlossen. Rechtvaardig zijn lukt alleen dank zij Jezus Christus. In het nu mogen wij avondmaal vieren en genieten van zijn liefde voor ons zondaren. Ook als je vluchteling bent, ook als je ziek bent, mogelijk een dodelijke besmetting hebt opgelopen.
Jezus is de Verlosser. Jezus is Immanuël - Ik ben, Jezus is de Alpha en de Omega! Blijf niet in het verleden steken of activistisch in de toekomst. Niet het verleden bepaalt je identiteit, niet de toekomst bepaalt jouw waarde of status, maar je Heiland die je nu draagt ook in ellendige omstandigheden! Jeremia 29:11, Romeinen 8:18-39.

 

Gods zegen en nabijheid.

Japke de Kraker

www.japkedekraker.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.