Meditatie van Japke de Kraker - Deel 19

Gepubliceerd op 30 september 2020 om 12:00

Samen onderdeel van Zijn huis?


Een huis bestaat uit veel onderdelen. Zijn wij samenbindend bezig met de opbouw van elkaar? Kan dat sowieso nog wel in een tijd van quarantaine of andere beperkingen vanwege de corona?
Wat geeft houvast? Als het niet goed gaat met je gezondheid? Als je niet meer naar de kerk kan gaan, slechts online een preek kunt beluisteren? Als er zoveel onrust is, zoveel ruis in relaties? Als je terug moet naar Iran, Afghanistan of een andere plaats, waar je met de dood bedreigd wordt? Waar is dan nog een plek van rust en vrede? Hoe kan wat wij meemaken ons gericht maken op Hem?


Bij al deze indringende vragen heb ik Gods wijsheid nodig. Het Woord dat in Jezus levende werkelijkheid is geworden. Niet ik ben het begin en het einde met mijn interpretaties, keuzes en beslissingen, maar Jezus is de Alfa en de Omega. Niet ik of mijn mening moet triomferen, maar God, wiens schepsel ik ben, komt alle eer en glorie toe. Dat betekent Gods verbond met mij is het eerste!


Samenbindend bezig zijn, komt voort uit nederigheid. Dat houdt in dat je afhankelijk van Zijn genade wilt zijn, vergeving vraagt en aanvaardt.
Dan zijn wij geen vreemdelingen meer, maar huisgenoten van God. En Zijn huis is gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Jezus Christus Zelf als de Hoeksteen!
Dit gebouw of deze tempel is herkenbaar op aarde. Tegelijk krijgen we via deze kerk zicht op de nieuwe wereld, de nog onzichtbare wereldwijde kerk! In Openbaringen 21 gaat het over het nieuwe Jeruzalem, die zich als een bruid mooi maakt voor haar man. De kerk die als een bruid hoort bij haar Bruidegom: Jezus Christus. Hij woont onder de mensen. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen!


In Psalm 65 staat dat wij mogen genieten van het goede van Gods huis. Laat heel de aarde juichen voor God en de eer van Zijn Naam bezingen.
Openbaring 22 vertelt van genezing van de volken door de bladeren van de Levensboom.
Onze klachten verdwijnen uiteindelijk. We mogen thuiskomen bij God. Straks na je eigen dood of wanneer Jezus terugkomt. Nu al slaat Hij de mantel van Zijn liefde om je schouders.


In het paradijs maakt God voor de gevallen mensen dierenvellen. Nadat het Lam geslacht is, staat Zijn bloed garant voor de witte bruidskleren! ‘Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen (in Zijn bloed): zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad (het nieuwe Jeruzalem) door de poorten binnengaan.’ (Openbaring 22:14)


Psalm 65 en 66, Efeze 2:19-22, Openbaring 21 en 22 verduidelijken bovenstaande tekst.

 

Zegen en hartelijke groet,
Japke de Kraker

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.