Meditatie van Japke de Kraker - Deel 20

Gepubliceerd op 7 oktober 2020 om 12:00

Gevangen of vrij?

 

Kunnen wij nog relaxen?

Wat vinden we klein, wat vinden we groot, wat vinden we zwak, wat vinden we sterk? Wat is hoogmoedig, wat is nederig?
Gods Koninkrijk is als een mosterdzaadje, onooglijk klein. En Jezus, hij groeide op als timmerman, slechts 12 apostelen, waaronder analfabeten. Uiteindelijk als crimineel gekruisigd. Onbelangrijk, zwak…?

Door corona, kanker of andere ziektes zien wij onze kleinheid en voelen we onze zwakte.
Dietrich Bonhoeffer  zit in de gevangeniscel en schrijft in ‘Brevier’ over vrij zijn. ’Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik gekend ben.’ Dat is de oplossing.  Alleen op grond hiervan mag ik hopen zó te kennen en de volmaaktheid te ervaren – omdat ik door God, door de liefde, door het volmaakte gekend bén. Zijn licht zoekt mijn ogen. Zijn liefde zoekt mijn hart. Hij heeft mij al lang gekend en liefgehad – en daarom word ik zo onweerstaanbaar getrokken, nu ook Hem te kennen en lief te hebben. Zo word ik door alle onvolkomenheid heen gedreven naar Hem, naar het volmaakte. Ik zou Hem niet kunnen kennen, als Hij mij niet gekend had. God en mens kennen elkaar, zij zien elkaar van aangezicht tot aangezicht, zij weten dat zij elkaar liefhebben, dat zij niet zonder elkaar kunnen en mogen zijn. Zij zijn alleen met elkaar, bij elkaar. Zij zijn één in het kennen en in het zalige geheim van hun liefde. En de mens knielt neer en strekt zijn handen uit en is niet meer zich zelf want nu is hij in God. Dat is voleinding, zo benadrukt Dietrich in zijn meditaties!


Ben je gevangen of wezenlijk vrij, wanneer je zo redeneert?
Is Jezus die als uitschot van de maatschappij stierf aan het kruis, zwak en onooglijk?
Nee, onze opgestane Zaligmaker  is de Koning van hemel en aarde. Wij mogen onze eigen kleinheid en zwakte belijden en nederig  net als Bonhoeffer onze handen uitstrekken naar onze God. Want Zijn liefde zoekt ons hart. Johannes 3:16: 'Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft'.


In deze liefhebbende actie mogen wij ‘relaxen’, rust en vrede vinden!

 

Zegen en hartelijke groet,

Japke de Kraker- van Abbema

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.