Meditatie van Japke de Kraker - Deel 21

Gepubliceerd op 21 oktober 2020 om 12:00

Voel jij je gezien?

 

Hoe klein zijn wij?  Wat zien wij van de werkelijkheid om ons heen? De zon is bijvoorbeeld één miljoen keer groter dan de aarde. Ons hele DNA is vastgelegd in een cel. Hoe zien we naar onszelf, hoe zien we naar de ander?


‘Als we geloven, worden we gered. Onze hoop wordt werkelijkheid. Door ons geloof weten we zeker dat Gods hemelse wereld bestaat. Ook al kunnen wij die nog niet zien’. (Hebreeën 11:1)


In deze tijd van coronamaatregelen, kunnen we zo gemakkelijk met een donkere nietsziende bril rondlopen en denken: niemand ziet mij, ik ben alleen, ik voel me ellendig. Sla Gods Woord open en lees. ‘Niemand kan al het water van de zee in zijn hand nemen. Niemand kan meten hoe groot de hemel is. En niemand weet hoeveel zand er op de aarde is. En niemand kan bergen op een weegschaal wegen. Niemand behalve God!' (Jesaja 40:12)
Deze grote Schepper van hemel en aarde zegt: ‘Je hoeft niet bang te zijn, want Ik ben bij je. Je hoeft geen angst te hebben, want Ik ben jouw God. Ik zal je helpen, Ik zal je sterk maken. Met Mijn hulp zul je de vijanden overwinnen.’ (Jesaja 41:10)


Wie is onder andere je vijand?  Eigen negatieve gedachten, vooral ook in deze tijd van isolement! Blijf je de donkere bril ophouden en beweren, dit is niet voor mij. In dit geval, geldt het alleen voor Gods volk Israël. Is dat zo? Ziet God ons niet? In Galaten 3:29 staat: ‘Julie zijn nakomelingen van Abraham, net als Christus. Want jullie horen bij Christus. Jullie worden gered omdat jullie geloven. Dat heeft God aan Abraham beloofd.’
In vers 27 en 28: ‘Jullie zijn gedoopt in Zijn naam. Door jullie doop zijn jullie helemaal bij Hem gaan horen. Omdat jullie in Jezus Christus geloven, vormen jullie een eenheid: Joden en niet-Joden, slaven  en vrije mensen (illegalen en statushouders), mannen en vrouwen.’
Wij hebben een probleem met het zien van Gods bemoeienis met ons, wanneer wij niet naar Hem toegaan. Stap naar Jezus toe, vraag Hem om die bril met vooroordelen af te zetten. Ontdek dat je altijd door de liefdevolle Vader gezien wordt, ook al kan je je misschien ‘niet gezien’ voelen. Denk aan je doop en de doopbelofte van God, al van jongs af aan. Voor de grondvesting van de wereld had God jou en mij op het oog. God houdt van ons. Efeze  1:5: ‘Daarom heeft Hij ons uitgekozen om Zijn kinderen te zijn. Hij heeft Jezus Christus naar de wereld gestuurd om ons bij Hem te brengen. Dat is wat God wilde.’


Geliefd kind van God. Dat mogen wij zijn!

 

Zegen en hartelijke groet,

Japke de Kraker- van Abbema. 


Meeleven met mensen die op vlucht zijn, zie:  www.japkedekraker.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.