Meditatie van Japke de Kraker - Deel 24

Gepubliceerd op 11 november 2020 om 12:00

 Gerechtigheid…

 

‘In gerechtigheid heb ik, de HEER jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen en maak je tot een licht voor alle volken, om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het duister zitten, uit de gevangenis.’ Jesaja 42 : 6 en 7.


Dit is wat wij willen, bij de hand genomen worden, beschermd worden. Vooral in een tijd van dreiging, besmetting met het coronavirus, een tijd van lijden aan de pijn van ons bestaan.  Maar hoe zit het met ons dienstbaar opstellen om licht te brengen in duistere situaties? Hoe staat het met ons gevoel voor gerechtigheid?
We kennen het lied: Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en dit alles ontvangt u bovendien. Hallelu, halleluja.
Dus het koninkrijk van God is een zaak van gerechtigheid… Waar heeft gerechtigheid mee te maken?
Heeft het te maken met Jezus’ nabijheid en gehoorzaamheid aan de wet van God?


‘Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, (…) maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, gepland aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.’ Psalm 1:1-3.


Bij ons kan dan de vraag opkomen: Christelijk leven is  toch niet het volgen van regels maar van liefde? Paulus maakt ons duidelijk in Romeinen 14:17 dat het leven van broers en zussen niet bestaat uit het naleven van regels, maar uit het leven in liefde voor God en onze naaste. En geven dan de tien geboden niet de juiste leefregels om zo te leven? Inderdaad de blijde boodschap van Gods liefde staat niet los van Zijn gerechtigheid, maar verbindt ze aan elkaar!  Zo staan wij in dienst van Gods verbond, mogen lichtend licht zijn in het duister. Ook in het duister van een donkere coronatijd.


De Gever van het nieuwe leven, dè Levensboom geeft ons door de heilige Geest nu al  vrede en vreugde. Want Gods gerechtigheid is verlossend, bevrijdend in en door Jezus Christus. Dan mag je weten, dat God je bij de hand neemt en je beschermt! God is nabij. Gods Koninkrijk is dichtbij. In Marcus 16 staat: ‘Trek heel de wereld rond en maak ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in Mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’


Het is gebeurd, we weten wat Paulus is overkomen. Het gebeurt. Het zal gebeuren.


Velen, met name asielzoekers – ook mensen uit Iran, Afghanistan en andere landen – worden bevrijd uit het duister van hun eerder bestaan, waarin de zelfverlossing centraal stond.
 Jezus, onze Verlosser hebben wij allen, waar we ook vandaan komen, zo nodig!
HEER, ontferm U over deze wereld. Kom Here Jezus met haast!  
 

Zegen en hartelijke groet,
Japke de Kraker- van Abbema.

Meeleven met mensen die op vlucht zijn, zie: www.japkedekraker.nl 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.