Meditatie van Japke de Kraker - Deel 25

Gepubliceerd op 18 november 2020 om 12:00

Waar is vrede?

 

Shabbat shalom, deze groet hoor je in Israël. Vrede, shalom, wat snakken wij daar naar.
Veel slachtoffers in Ethiopië, veel doden door corona wereldwijd, veel onrust na de verkiezingen in Amerika. Machtshandhaving, ziekte, zowel lichamelijk als geestelijk. Waar is de vrede? Waar is de innerlijke rust? Waar is de shalom?
Misschien moeten we naar een andere vraag: Wat dient de vrede daadwerkelijk?


In de kerken is tegenover de Joden schuldbelijdenis uitgesproken over de nalatigheid van christenen, toen de Joodse medeburgers zo onterecht en vernederend behandeld werden. Hoe konden christenen en niet christenen hierin meegaan?
Hitler werd geïnspireerd door de Übermensch-gedachte. In wezen komt dit neer op de zonde in het paradijs: ‘Als God willen zijn!’
Het ene ras zou uitnemender zijn dan het andere! Zo, tijdens de tweede wereldoorlog, het Arische ras, of nu mogelijk de Tigray in Ethiopië, de Hutu’s tegenover de Tutsi’s in Rwanda. En in Amerika, het demoniseren van de tegenstanders voor, tijdens en na de verkiezingsstrijd ?


In Psalm 13 schreeuwt David het uit: ‘Hoe lang nog HEER, zult U mij vergeten, hoe lang nog verbergt U voor mij Uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?’


Waar is vrede? Hoe verhoudt vrijheid van meningsuiting zich ten opzichte van godsdienstvrijheid? Hoe mogen wij identiteit vinden in deze samenleving?


Terug naar het afleggen van een schuldbelijdenis tegen de Joden. In Daniel 9:4 en 5 staat: ‘Ik bad tot de HEER mijn God en beleed schuld: ‘Heer, grote en geduchte God. Die Zijn beloften nakomt en trouw is aan wie Hem liefhebben en doen wat Hij gebiedt; wij hebben gezondigd en ons misdragen. Wij zijn slecht en opstandig geweest, wij zijn van Uw geboden en regels afgeweken’.


Inderdaad de vrede komt niet vanuit ons zelf. Maar de vrede wordt wel aan ons beloofd en gegeven.
God komt Zijn beloften na en is trouw aan wie Hem liefhebben.
Psalm 13 eindigt met deze woorden: ‘Ik vertrouw op Uw liefde: mijn hart zal juichen omdat u redding brengt, ik zal zingen voor de HEER, Hij heeft mij geholpen.’


Aan ons als christenen de taak om Zijn liefde en onze liefde(dankbaarheid) om te zetten in iets wat betekenis heeft voor de mensen in onze directe omgeving.
‘In Zuid-Afrika’, zo zegt onze nieuwe Theoloog des Vaderlands,’ zijn  de meeste kerken 24 uur per dag open. De keuken wordt elke dag gebruikt door werklozen. Zij koken eten om te verkopen. De kerkzaal wordt doordeweeks omgetoverd in een restaurant. Daklozen halen een kaartje voor nachtopvang.’
Schuld belijden, nederig zijn en hulp geven, helpen de vrede dichtbij te brengen. Ons onrustig hart kan alleen bij God rust vinden. Het offer van Zijn Zoon Jezus Christus is voor allen de uitredding. Hij geeft shalom voor altijd!

 

Zegen en hartelijke groet,
Japke de Kraker- van Abbema.

 

Meeleven met mensen die op vlucht zijn, zie:  www.japkedekraker.nl 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.