Meditatie van Japke de Kraker - Deel 26

Gepubliceerd op 25 november 2020 om 12:00

Ben jij bang?

 

Iemand moeten verliezen kan je bang maken. Onzekerheid over de toekomst kan je negatief beïnvloeden. Ja, je bent bang wanneer je kwetsbare geliefde in een verpleeginrichting verblijft, waar corona  uitbreekt. Je bent bang, wanneer IND niet naar jouw argumenten luistert en je terug moet naar het land waar je ternauwernood de dood kon ontvluchten en je hebt angst, wanneer je van je christenvrienden daar hoort dat ze opgepakt en gemarteld worden! Je bent verward, wanneer op het AZC moslims je bedreigen omdat jij voor je christenzijn uitkomt, daardoor zelfs verplaatst wordt naar een ander AZC!


Dan lees je in Openbaring 1. Je laat het hele hoofdstuk op je inwerken. Je stopt bij: ‘Genade zij u en vrede van Hem, die is, die was en die komt’. Raadselachtig, Hij, die is, was en komt. En even verderop: ‘Ik ben de alfa en de omega’.


Als je smeekt om genade, dan zit je in een behoorlijke gevaarlijke situatie. Vroeger smeekten ze machthebbers om genade, maar ook in deze tijd is het in te denken dat ze een machthebber smeken om genade. Genade, redt mijn leven, daar komt het op neer. Maar…wie is altijd al levensreddend in deze wereld bezig geweest?


In Genesis 1:1 staat in de grondtekst: ‘In het begin schiep de Alfa en de Omega hemel en aarde’.
In Johannes 1:1-3 staat: 'In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan.' In vers 14 staat: 'Het Woord is mens geworden en het heeft onder ons gewoond.'
Jezus is dus het begin en het einde, de alfa en de omega.


Vanaf het begin van de aarde is Hij bij alles betrokken wat God voor jou en voor mij wilde en Hij zal dat ook tot het einde toe blijven. Hij plant de zekerheid in jouw hart dat God vanaf het begin jou heeft gewild  en dat Hij ook jou tot in eeuwigheid zal koesteren.
Dit is de taal van een geweldige liefde van God voor de zondaar die zich met heel zijn hart richt op Jezus.
Hoe kan een bang mens, zoals jij en ik dit weten? Buig maar je hoofd voorover en lees met mij in de Heilige Schrift: 'In Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn.' Efeze 1:4. Het is haast niet te geloven, dat God na onze val, zo intiem  met ons wil zijn en naar de mens toekomt.


We lezen verder in Openbaring 1: 5 en 6 ‘van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door Zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, Zijn Vader – aan Hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.’


Na Gods liefdesverklaring volgt een opsomming, wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft: Hij heeft ons bevrijd van onze zondeschuld door Zijn bloed. Hij heeft de macht van de boze over ons weggehaald, hij heeft zelfs onze laatste vijand, de dood onttroond. Achter Jezus mogen wij gaan en opstaan uit de dood! Vervolgens krijgt iedere gelovige – zonder uitzondering – of deze nu illegaal, dakloos, ziek of gehandicapt is, het doet er niet toe, een geweldige job: ‘priester zijn’ voor God.


Volgende week D.V. hier meer over.

 

Zegen en groet,
Japke de Kraker

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.