Meditatie van Japke de Kraker - Deel 43

Gepubliceerd op 24 maart 2021 om 12:00

Luisteren

 

Luisteren doen wij allemaal. Naar welke stem luisteren we? Bijvoorbeeld wanneer corona, traditie of machtige leiders ons belemmeren in een volledige overgave aan onze Redder.
Hamid verblijft met zijn gezin in een vrij land. Zij traditie schrijft hem voor alleen Allah en zijn profeet groot te maken, maar hij hoort het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Hij gaat in de Bijbel lezen en hij vraagt zich af. Wie is die barmhartige Samaritaan? Wie is er echt liefdevol? Meer en meer raakt Jezus hem, hoe Hij omgaat met mensen. Vergeving en genade zet zijn leven op de kop.
De imam waarschuwt hem, zijn vrouw en zijn kinderen. Op een avond wordt hij in elkaar geslagen.

Naar welke stem luistert hij? De dreiging van het kwaad raakt hem, hij ervaart de boze die zijn tentakels, zelfs over grenzen van zijn eerdere vaderland naar de bekeerlingen uitstrekt. Hij voelt de pijn van de confrontatie met vijanden van Jezus.


Maria en Martha hebben Jezus lief. (Lucas 10:38-42)
Maria gaat zitten aan de voeten van Jezus en luistert naar Zijn woorden. Maria is verwonderd.
Martha voelt zich verantwoordelijk voor haar gasten, voor Jezus en Zijn leerlingen en wil hen bedienen. Martha raakt geïrriteerd, omdat Maria haar niet helpt.  
Verwondering èn irritatie. Wie luistert naar Gods stem, Maria of Martha?
Nog even en het is Pasen. Jezus’ kruisiging komt dichtbij. Wat verdient nu en eerder topprioriteit?
Waar draait het om? Allereerst: een echt luisteren naar Jezus, zoekend naar Zijn liefde voor jou?
Of wil je eerst voldoen aan de opvattingen van je cultuur en traditie? Jouw gastvrij zijn is dan van het grootste belang. En dan vernemen wij: ‘Niet jij (Martha) bedient de HEER. Jezus bedient jou en mij!’


Hoe kunnen wij de macht van het kwaad ontdekken? Hoe worden wij verlost van de boze?  Luisteren wij naar de stemmen die ons zeggen: ‘Zo hoort het, ik moet gastvrij zijn, ik moet redden, ìk mòet…’?
Of gaan wij bij Jezus aan de voeten zitten, strekken onze handen naar Hem uit om alles van Hem te verwachten? Erkennend dat Jezus als een Lam voor onze zonden geslacht is. ‘Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed Zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed Hij Zijn mond niet open.’ (Jesaja 53:7 en Hand.8:32).  Hij geeft alles op om ons te verlossen. We zijn gered. Voor wie zouden we nog bang zijn?


Wat is echt nodig voor mijn zielenheil in deze tijd van bedreiging door anderen, mezelf, corona of…?
Ga ik net als die Ethiopiër luisteren naar het Evangelie (Hand.8:36) en laat ik me dopen? Volg ik het voorbeeld van Maria en zit ik aan de voeten van mijn Zaligmaker om met heel mijn ziel, verstand en hart op te nemen wat God tegen mij zegt?
‘Gelukkig (Zalig) die nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. (Afhankelijk als Maria?) Gelukkig de treurenden want zij zullen getroost worden. (Treurend om het kwaad, ook het missen van de kerkgang vanwege corona?)  Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. (Verdraagzaam en geduldig zijn?). Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. (Is die honger en dorst mijn topprioriteit?)’ Mattheus 5: 3-6.


Dank U Here God voor Pasen en Uw woorden van belofte vroeger en nu!
   
Gods zegen en hartelijke groet,


Japke de Kraker-van Abbema.


Meeleven met vluchtelingen? Zie: www.japkedekraker.nl       

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.