Meditatie van Japke de Kraker - Deel 42

Gepubliceerd op 17 maart 2021 om 12:00

Een inkijkje…

 

Als een vlinder zou je weg willen vliegen, de onbeperkte ruimte in. De vrijheid en het geluk tegemoet!
Zo vaak kijken wij tegen de wanden van onze woonruimte aan. Dat geldt ook voor je innerlijk, je botst met je wensen en verlangens op tegen de muren van jouw beperkingen. Wat zijn je beperkingen? Zonden, angst, psychische of lichamelijke moeiten? Mogelijk uitzichtloosheid in verband met een afwijzing van mensen die jouw vluchtverhaal niet geloven?


Jakob is zo’n iemand, die door zijn zonden en angst op vlucht slaat. Zijn broer Ezau wil hem doodmaken. Al kilometers is hij onderweg, er is geen huis of hut in de buurt. Met een steen als hoofdkussen valt hij in slaap. Dan krijgt hij een droom. Een inkijkje in de hemel…
Jakob ziet een ladder die op de aarde staat en helemaal tot de hemel reikt. Daarlangs lopen Gods engelen omhoog en weer naar beneden. De HEER gaat bij hem staan en zegt: ‘Ik ben de HEER’… ‘Immanuel, Ik Ben’ komt naar die wanhopige Jakob!
Krijgt alleen de zich ellendig voelende Jakob een inkijkje in de hemel? Wordt hij als enige opgetild door ‘Immanuel’?


Mozes vlucht na doodslag op een Egyptenaar uit Egypte. Hij wordt daarna asielzoeker in de woestijn, veertig jaar lang zwerft hij daar rond. Zijn hart is nederig geworden. ‘Ik Ben’ zoekt Mozes op, wanneer hij bij de brandende braamstruik komt. En Mozes krijgt een hemelse opdracht!(Handelingen 7:23-36)
Stefanus slaat zijn blik op naar de hemel en ziet de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand staat en getuigt daarvan! (Handelingen 7:55 en 56)


Kijken wij naar de hemel? Raken Jezus woorden ons aan?
‘Het geloof is uit het horen’, ‘Luister dan naar Zijn stem’ geven de apostelen aan ons door.
Wanneer wij zo vol zijn van onze misère, laten wij ons dan nog optillen door Gods beloften?
Eigenlijk zijn Gods woorden een stukje hemel op aarde? In alle moeite van vandaag is die hemel vlakbij in het levendmakend woord van Jezus! Horen wij die stem uit de hemel?
We hoeven niet op te klimmen of diep af te dalen om Hem te vinden (Romeinen 10:6 en 7). We zijn niet afhankelijk van religieuze ervaringen! De Heilige Geest is altijd al bezig in ons leven. De goede Herder draagt ons elke dag dichter naar Hem toe en brengt ons uiteindelijk thuis in Zijn koninkrijk! Onze Heiland kijkt met spanning uit, of wij het in onze moeiten van Hem verwachten.
Willen we door Hem ‘gevaccineerd’ worden tegen de ‘besmettingen’ van satan?
Verlangend naar Zijn hemelse inbreng, mogen we nu al in geloof het eeuwige leven ontvangen: een inkijkje in de hemel…

 

Gods zegen en hartelijke groet,

Japke de Kraker-van Abbema.

 

Meeleven met vluchtelingen? Zie: www.japkedekraker.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.