Meditatie van Japke de Kraker - Deel 41

Gepubliceerd op 10 maart 2021 om 12:00

Verrassend verder

 

‘Houd moed, sta op, Hij roept jou!’ (Marcus 10:49b)


Heb jij nog goede moed?
Nadat Petrus Jezus drie keer verloochend had,  ontbrak het hem daaraan. Hij, haantje de voorste als het om hulpverlenen ging, stort in elkaar. Nota bene drie keer heeft hij zijn relatie met Jezus ontkent, zelfs God vervloekt! (Lucas 22:57-60) Waarom? Moest hij zijn eigen status hoog houden? Nummer één blijven?


‘Simon, Simon, weet dat satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar Ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken.’ (Lucas 22:31 en 32a) Dit zijn Jezus woorden vol compassie met ons(!), vlak voor zìjn verschrikkelijk lijden. Jezus weet wat satan wil. Achter de schermen is de boze bezig onze levensbanden met Jezus kapot te scheuren, ons alle moed te ontnemen, bijvoorbeeld door aanhoudende coronabeperkingen. Of door het loochenen van echt geloof, waardoor bekeerde moslims terug moeten naar hun gevaarlijk land, nog erger, afgeslacht worden door Boko Haram, wanneer je niet Allah en zijn profeet Mohammed alle eer wilt geven!


Raak ik net als Petrus gefrustreerd door moedeloosheid? Word ik misschien, alleen maar gefocust op mijn eigen teleurstellingen, suïcidaal?
Jezus bidt voor ons. Er gebeurt heel veel achter de schermen in Syrië, Noord Korea, in Nederland door toedoen van boze machten. Maar Jezus staat ook achter de schermen van ons leven. En Hij heeft het laatste woord!  De Opgestane is de Overwinnaar!


Niet ‘ik’, maar Jezus redt. Hij ìs de brug tussen Hem en ons. Joh.3:16 ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ De Zoon vangt de verloren mensheid op. God die Jezus uit de dood gehaald heeft, zal ook ons uit de dood halen. Daarom mag vergeving en vreugde zegevieren boven het leed!
Uit de hemel komt de Heilige Geest in ons mensen wonen. Jezus stuurt elke dag die Trooster!
Daarom: ‘Houd moed, sta op, Hij roept jou!’


Jezus roept de blinde bedelaar, Jezus roept de ontrouwe Petrus, Jezus roept elke wanhopige zondaar, Jezus roept jou en mij...
Jezus wil ons ziende maken en goede moed geven. Wie zwak is in zichzelf, wil Hij sterk maken. Vat moed, bid en werk. Je mag opstaan, want Hij is opgestaan.


Romeinen 8:16 ‘De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.’


Vers 17 b: ‘Samen met  Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in Zijn lijden om met Hem te kunnen delen in Gods luister.’ Daarna een blij uitroepen: ‘Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.’ Romeinen 8:18.

 

Gods zegen en hartelijke groet,
Japke de Kraker-van Abbema.

 

Meeleven met vluchtelingen? Zie: www.japkedekraker.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.