Meditatie van Japke de Kraker - Deel 45

Gepubliceerd op 7 april 2021 om 12:00

Scheuren, kieren en barsten…

 

Wie verlangt in deze tijd niet naar een ‘nieuw normaal’?
Alleen al door corona beperkingen, door onzekerheid of je in een veilig land mag blijven, een faillissement, relatieproblemen komen er in ons leven kieren, zelfs barsten.
In Iran staan ‘sieb, seke, samano, sabze, sier, senjed, serke’ symbool voor genezende waarden die te maken hebben met nieuw leven!
Het nieuwe leven, waarin de dood geen macht meer heeft, is Pasen.
De grond van ons doods bestaan barst uit zijn voegen, wanneer Jezus de boze voorgoed verslaat.
Het gordijn in de tempel scheurt. De rots bij Jezus graf beeft. Gods Zoon staat op uit de dood. Het geslachte Lam overwint. Hem komt de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid. Lees Openbaring 5:6-14.   

de hemel scheurt open                                                  
licht straalt in de donkere nacht                                  
in de immense stilte
klinken engelenstemmen                                                                                                     
eer aan God in de hoge
vrede op aarde              
voor hen die vergeving zoeken.                                    

op een cruciaal moment                                                                                                                                                                                                     

in de geschiedenis
scheurt het tempelgordijn                                              
van boven naar beneden                                              
na drie uren dikke duisternis                                          
is op Golgotha
de strijd volledig gestreden                  

de hemel scheurt open                                                 
achter de deuren van de dood                                       
schijnt de gouden glans van oneindig geluk                
Jezus’ bloed brengt verzoening                                     
paradijselijke vrede
is niet langer verborgen
voor de mens


(Gedicht uit ‘Stervende vrijheid… Onderdrukking in Iran!’ Pagina 7)


Gods zegen en hartelijke groet,
Japke de Kraker-van Abbema.

 

 Meeleven met vluchtelingen? Zie: www.japkedekraker.nl                                   

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.