Meditatie van Japke de Kraker - Deel 46

Gepubliceerd op 14 april 2021 om 12:00

Wie wint…

 

Ons leven lijkt op een wedloop. Wij willen winnen.
Ik moet winnen? Hoe dan ook? Het gaat om mij, mijn status, mijn gezondheid, mijn geluk. Kortom: wat ìk wil bereiken.
Corona betekent oorspronkelijk: krans of kroon. Welke krans wil ik als het erop aankomt uiteindelijk hebben? Heb ik daarover zeggenschap? De dood wacht toch op iedereen?


Paulus loopt net als ons een wedloop en ziet uit naar de krans. 2 Timotheüs 4 : 7 en 8: ‘Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige Rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar ook aan allen die naar Zijn komst hebben uitgezien.’


Welke krans staat de mens in 2021 te wachten?
Sommige theologen en voorgangers zeggen: ‘God is dood’ en dàt na Pasen.  Hoe durven zij…
Dood, waar is je angel? Jezus heeft de dood onttroond. Gods Zoon is opgestaan uit de dood. Pasen haalt je weg bij de dood en geeft je zicht op het nieuwe leven, het lege graf, en niet alleen van Jezus. Lees over de getuigenissen in verband met  Jezus opstanding in 1 Korinthe 15. Ook ons graf zal leeg worden op de jongste dag!


Sommige kerkgangers zeggen wel: ‘Jezus is opgestaan!’ Maar vervolgens lopen ze een wedloop die niets met het zoeken van Gods koninkrijk en Zijn gerechtigheid te maken heeft. Dichter naar onszelf toe geredeneerd: Wat drijft mij, als de ander mij kwetst?
Wat gaat er door mij heen, wanneer ik als vluchteling niet geloofd wordt door mensen om mij heen?
Waarop ben ik gericht, wanneer ik vanwege coronabesmetting naar de intensive care moet?
Dood, waar is je angel?
Wie wint? Wat wil ik? Focus ik mij op Paulus woorden? Is verzoening met God door het bloed van Christus mijn hoogste doel? Zoek ik die krans van de overwinning?


Laten wij troost zoeken in het Woord van God, de Bijbel.
Jesaja 25: 8 en 9 ‘Voor altijd doet Hij de dood teniet. God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, de smaad van Zijn volk neemt Hij van de aarde weg – de HEER heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God!’


Lees ook Openbaring 21:4 ‘Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij.’


Vier het feest van Gods genade!  

 

Gods zegen en hartelijke groet,

Japke de Kraker-van Abbema.

 

Meeleven met vluchtelingen? Zie: www.japkedekraker.nl                                    

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.