Meditatie van Japke de Kraker - Deel 47

Gepubliceerd op 21 april 2021 om 12:00

Vroeger beter dan nu?

 

Meningsverschillen in de politiek en in de samenleving rijzen soms de pan uit.
Wanneer liegt iemand? En hoe reken je hem of haar dat dan aan?
Zijn de negen kinderen uit Ruinerwold slachtoffer van een vader die wanen heeft?
Reageert  Iran absurd naar Israël toe? Hoe gaat een Irakese regering om met moslimburgers die christen zijn geworden? Worden hun wensen om gezinshereniging gerespecteerd?
Wat als hulpverleners onterecht van ernstige overtredingen beschuldigd worden?


Het kwaad in onze wereld lijkt op een besmettelijk coronavirus. Het wil onze geestelijke gezondheid kapotmaken.
Was het vroeger beter? Minder gehuichel en leugens? Minder godsdienstwanen bij volwassenen? Minder eergevoel in de politiek en minder vergeldingsacties? Meer begrip voor gezinshereniging, meer aanvaarding van goede bedoelingen van hulpverleners?


Vroeger vermoordde Kain zijn broer Abel uit jaloersheid. Jakob loog tegen zijn vader, toen hij zich voordeed als zijn broer. Saul zocht zijn heil bij een waarzegster. Volken verheffen zich ten koste van elkaar. Machthebbers  laten zich als goden vereren. Nebukadnezar wordt als een dier, vanwege zijn hoogmoed.  Daniël moest in de leeuwenkuil.
Judas verraadde zijn Meester. Het volk schreeuwde: ‘Kruisig Hem!’
Was er vroeger een betere mentaliteit, een hoger moraal? Minder eerzucht, meer opoffering?
Nee, wij hebben net als de gelovigen vroeger Gods wapenrusting voortdurend nodig. Efeze 6:10-18.
Satan gebruikt leugens, wanen, hoogmoed, ik gerichtheid om ons bij Jezus weg te houden, maar God geeft ons wapens om weerstand te kunnen bieden, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Hij geeft ons zo de gordel van waarheid om onze heupen, de gerechtigheid als harnas, de inzet voor het Evangelie van de vrede als schoeisel, het geloof als schild om alle pijlen van hem die het kwaad zelf is, te doven.  Als helm dragen wij de verlossing en als zwaard hanteren wij de Geest, dat wil zeggen Gods woorden!


Hebreeën 1:2 en 3 benadrukt: ‘Maar nu de tijd ten einde loopt, heeft Hij tot ons gesproken door Zijn Zoon, die Hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door Wie Hij de wereld heeft geschapen. In Hem schittert Gods luister, Hij is Zijn evenbeeld, Hij schraagt de schepping met Zijn machtig woord: Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit.’
Jezus is de Alpha en de Omega. Jezus is het verleden, heden en toekomst. Jezus is het mens geworden Woord. Jezus is alles! Ons verleden, ons heden, onze toekomst is in Hem vergeven, verzoend en bevrijd!


Hoe zo nog: vroeger beter dan nu?

 

Japke de Kraker

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.