Meditatie van Japke de Kraker - Deel 49

Gepubliceerd op 5 mei 2021 om 12:00

Prikkelend enthousiast?


Heeft het ‘nieuwe moraal’: jouw nieuwe moraal, met enthousiasme te maken?
Is corona een kans geweest om van je leven iets nieuws te maken, iets wat prikkelend je leven verandert? Of heeft de pandemie je gevangen gezet in afzondering en angst?
Welke koers vaar je op de levenszee met golven die je optillen en omlaag duwen?
Op wie richt jij je ogen? Hoe zit het met je geloofskracht?


In Johannes 20:19-23 lezen wij over de ‘quarantaine’ van de discipelen. Ze hadden de deuren afgesloten. Ze waren bang. En dan komt Jezus in hun midden staan en zegt: ‘Ik wens jullie vrede!’
Hoe angstig zijn wij? Wat doet het Evangelie met ons? Dringt het tot in het diepst van ons hart door, dat Jezus Zijn leven heeft gegeven om ons aan God terug te geven? Hij is het Lam van God . die de zonde van de wereld wegneemt! En dit betekent dat niet onze ellende de boventoon heeft, maar het shalom, de vrede van Jezus Christus. Zou je daar niet erg enthousiast van worden?

Enthousiast heeft een heel mooie betekenis: ‘In God zijn’.


Straks vieren wij Pinksteren. Nu zegt Jezus al tegen zijn bange leerlingen (Johannes 20:22) ‘Ontvang de Heilige Geest.’ Dus bij enthousiasme mag ik denken aan Pinksteren: God de Heilige Geest in mij!
Betekent dit, dat deze woorden van Jezus een warme comfortabele deken om mijn koude schouders zijn? Koude schouders om dat ik zo gemakkelijk in oude patronen van klein geloof, cynisme, ‘mezelf moeten redden’, enzovoorts terugval?
Klopt die ‘comfortabele’ deken met wat er staat in Hebreeën 4:12: ‘Want levend en krachtig is het Woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.’? Hier is niets comfortabels aan! Eerder prikkelend en uitnodigend om een ‘nieuw’ moraal in je leven van elke dag aan te brengen! Prikkelend enthousiasme over wat Jezus voor jou heeft over gehad in Woord en Daad!


Ontvang ik Jezus’ vrede? Stop ik met zondigen? Leef ik als een rank aan Zijn Wijnstok van Liefde?
We zijn nog niet zonder zonde en bidden nog steeds: Vergeef ons onze zonden! Toch heb ik door de Heilige Geest en door ‘enthousiast’ te zijn de mogelijkheid gekregen om de zonde geen ruimte te geven!
Laat ik mij dopen door de Heilige Geest? Wil ik ondergedompeld worden in de overvloedige hoop vanwege  Pasen en Pinksteren?
Een gedicht naar aanleiding van Handelingen 2.

Pinksteren,
plotseling een windvlaag, vuurtongen die zich als vlammen verspreiden.
Voor vreemdelingen, vluchtelingen, ja voor iedereen verstaanbaar:
Jezus is opgestaan, regeert aan Gods rechterhand, redt de verlorenen.

Gods zegen en nabijheid.
Hartelijke groet,


Japke de Kraker

 

Meeleven met vluchtelingen?  Zie: www.japkedekraker.nl 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.