Meditatie van Japke de Kraker - Deel 50

Gepubliceerd op 12 mei 2021 om 12:00

Geknakt of geveld?

 

Bomen zijn indrukwekkend. Stoere stammen, groene kruinen erboven. Vogels die nestelen tussen de takken, hun kleintjes met vliegjes voeren, zo wonderlijk mooi.
Bomen, die ondanks krommingen omhoog groeien, naar de hemel willen reiken!
Soms stormt het en worden bomen geveld. Ook kunnen ze knakken als rietstengels…


Hoe is met ons? In welk opzicht lijken wij op bomen? Laten wij toe dat we groeien in geloven en bidden? Strekken wij ons ook uit naar de hemel, al of niet met gevouwen handen?
Of voelen we ons geveld door onze beperkingen, door de moeiten, door besmettingen vanwege corona, door zonden en verslavingen, door ziektes of blijvende handicaps, door weer een afwijzing van IND? Discriminatie, haat en ongeloof zijn als veenbranden die telkens weer oplaaien.
Ook daardoor kunnen bomen beschadigd worden.
In 2 Korinthe 4:9 staat: ‘We worden geveld, maar gaan niet te gronde.’
Onze Levensboom stond in het paradijs (Genesis 2:9). In het laatste Bijbelboek (Openbaring 22:2) gaat het weer over de Levensboom! Beide bomen hebben te maken met het eeuwige leven.


In 2 Korinthe 4:10-12 staat: ‘We dragen in ons bestaan altijd het sterven (aan de dode boom, vertolkt in het kruis) van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.
Wij levenden worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijk bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Zo is in ons de dood werkzaam, en in u het leven.’


In Iran, Noord- Korea, Pakistan en zoveel landen waar geen godsdienstvrijheid is, worden christenen gedood, maar hun bloed betekent leven voor velen. In de middeleeuwen werden de martelaren het zaad van de kerk genoemd. Door vervolging en blijmoedige volharding van de gelovigen stonden velen open voor Jezus verzoenend bloed voor hen!


Pasen is sterven èn opstaan. Maar zowel het sterven als het opstaan heeft te maken met de Levensboom. Eeuwig leven kan niet, zolang je vasthoudt aan de zonde van hoogmoed en zelfhandhaving! Eeuwig leven mag opnieuw, dank zij Jezus sterven aan die ‘boom’!


Jezus troost ons, maakt voor ons een plaats in de hemel (Johannes 14:1 en 2), belooft de Trooster (Johannes 16: 7 en 8). ‘Werkelijk, het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal de Pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem jullie zenden. Wanneer Hij komt, zal Hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is.’


Aan het kruis wordt de macht van de dood gebroken, de relatie met God herstelt. Het nieuwe leven mag ontstaan door de krachtige werking van de Heilige Geest.


Zo wordt de gevelde boom geheeld, het geknakte riet hersteld… Droefheid verandert in Paasvreugde. De blijheid van het Pinksterfeest komt. De nieuwe morgen breekt aan.

 

Gods zegen en nabijheid.

 

Hartelijke groet,

Japke de Kraker.

 

Meeleven met vluchtelingen?  Zie: www.japkedekraker.nl 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.