Meditatie van Japke de Kraker - Deel 51

Gepubliceerd op 19 mei 2021 om 12:00

Bang of boos?

 

Op de pleinen in Utrecht wordt boos geschreeuwd: ‘Weg met Israël. Help de Palestijnen! ’
In het AZC kunnen erge frustraties een rol spelen. ‘Waarom gelooft de IND de ene bekeerling wel en de andere niet?’ Een vijftienjarige roept boos: ‘Waarom geeft IND mij geen status en anderen uit Iran die net als ik christen zijn geworden wel?’ Een 23 jarige schudt zijn hoofd: ‘Mijn lijden omdat ik in Kaboel de Bijbel las, was verschrikkelijk, maar hier in Nederland willen ze mij weer terug sturen…’


Wanneer je ziek bent en pijn hebt, is er ook een reden om boos te worden. ‘Waarom wordt mijn operatie in deze coronatijd maar steeds uitgesteld?’


In Hebreeën 4: 14-16 staat: ‘Nu wij een hooggeplaatste Hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus Christus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat wij we belijden. Want  de Hogepriester die wij hebben is er Eén die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat Hij niet vervallen is tot zonde. Laten wij dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.’


Bang en boos. Als er iemand is die daartoe een reden zou hebben, is het de Zoon van God.
Boos schreeuwden de mensenmassa: ‘Weg met Hem (de Zoon van David, Jakob of Israël ) Kruisig Hem!' Na Pasen komt Hemelvaart! Wij denken dan aan het weggaan van Jezus naar de hemel.
Wat betekent dit voor mij wanneer ik mij onrechtvaardig behandeld voel door afwijzing van de Nederlandse overheid, of door het beleid van artsen in ziekenhuizen, of door Palestijnse demonstranten?
Jezus is mijn advocaat, Hij pleit voor mij. Want ik heb mijn eigen ondergang in werking gezet door mijn val in de zonde van hoogmoed. Ik weet wat kwaad is: ‘weg met… mij onderwerpen aan God’, al vanaf het paradijs! Maar Jezus is mens geworden om mij, om ons! God ziet ons bestaan als wij ziek zijn, pijn hebben. Jezus onderging dit ook! God ziet ons bestaan als wij afgewezen worden, als wij op vlucht zijn. Ook Jezus was vluchteling en op aarde een vreemdeling!


In de koran wordt ook over de kruisiging gesproken, maar niet over de opgestane Heiland, die naar de hemel is gegaan!
Wanneer wij vasthouden aan het geloof dat wij belijden (zie de Apostolische geloofsbelijdenis), dan weten wij dat wij het lichaam van Jezus zijn, vlees van Zijn vlees, lichaam van Zijn lichaam. God is trouw aan Zijn belofte bij de doop aan Zijn schepselen.
Zoek dan de dingen die boven zijn. Verzamel je schatten in de hemel. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. (Mattheus 6:19-21) Zoek liever eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. (Mattheus 6:33 en 34) Realiseer je dat Jezus Koning is. Bid om bewaring voor het kwaad, vergeving van je zonde.


Jezus geeft de Heilige Geest en is zo IMMANUEL: bij ons. Hij gaat ons voor als de Weg, de Waarheid en het Leven. Een gezegend Pinksterfeest!

Gods zegen en nabijheid.


Hartelijke groet,
Japke de Kraker

 

Meeleven met vluchtelingen?  Zie: www.japkedekraker.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.