Meditatie van Japke de Kraker - Deel 52

Gepubliceerd op 26 mei 2021 om 12:00

Niet stigmatiseren, maar accepteren…

 

In onze wereld willen we veiligheid creëren. Net als vroeger in Babel, willen wij een toren bouwen om zo een houvast te hebben. We plakken hier een etiket op en daar. We bouwen onze eigen muren door te stigmatiseren. Maar met Pinksteren is daar een windvlaag die onze eigen gemaakte beschermingen omver blaast. De muren van Babel komen er niet door de Babylonische spraakverwarring!


Met Pinksteren verschijnen er vlammen die zich als vuurtongen verspreiden. In alle talen en voor alle volken wordt het reddende nieuws naar voren gebracht.


Een Jona die weigerde om de mensen van Nineve te wijzen op bekering en gered worden, werd door Gods Geest zelf gered – na drie dagen op het strand uitgespuwd – en geleid naar zijn vijanden om hen Gods reddende liefde door te geven.


In Psalm 87:5-7 worden alle volken aangesproken. Waar je ook vandaan komt, welke culturele achtergrond je ook hebt, je wordt aangesproken. De poorten van het hemels Jeruzalem gaan open, de muren – ook de muren tussen Palestijnen, Arabieren en Joden – vallen om. ‘Welk volk ook, het is hier geboren, de Allerhoogste houdt Sion in stand’ Bij de namen van de volken schrijft de HEER: ‘Dit volk is hier geboren.’ En dansend zingen zij: ‘Mijn bronnen zijn alleen in U.’


Gods Geest breekt onze muren af. Je afkomst, je cultuur, je status, je vluchteling zijn, het doet er niet toe. Galaten 3:27-29: ‘U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven (nakomelingen van slaven) of vrijen, mannen of vrouwen- u bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.’


Niet stigmatiseren, ook jezelf niet, maar accepteren en zingen: ‘Mijn bronnen (levensbronnen) zijn alleen in Jezus Christus. Niet mijn bubbels van zelfbehoud en zelfhandhaving, maar het levenswater dat Jezus geeft: ‘Maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem/haar een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ Joh.4:14

‘vlak bij de bron
krijgt de doffe steen
een nieuwe glans
vlak bij de bron
verzwakt de dissonant
door majestueus geruis
Vlak bij de bron
voegt zich bruisend
een levenwekkende stroom
vlak bij de bron
overspoelt Gods genade
de modder van onze beek’

Gods zegen en nabijheid.
Hartelijke groet,


Japke de Kraker

 

Meeleven met vluchtelingen?  Zie: www.japkedekraker.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.