Meditatie van Japke de Kraker - Deel 58

Gepubliceerd op 7 juli 2021 om 12:00

Pleisterplaats

 

Een plek waar het veilig is, waar je tot rust kan komen, is die er voor jou en voor mij?
Net in het nieuws: ‘Rusland wil hulp in noordwesten Syrië afsnijden’. Is er voor vluchtelingen daar een pleisterplaats? Verderop in het ND: ‘Gezinsleden vluchteling wachten te lang op visa’. Gezinshereniging is hierdoor zo’n lange weg. Wanneer zal er een veilig thuiskomen bij hun familie zijn?


Eenzaamheid, ziektes, problemen met het ouder worden, toenemende zwakte…  Geen pleisterplaats in zicht?
De HEER zegt: ‘Ik ben je schaduw, Ik ben overal bij je’ (Psalm 121:5)
Wanneer wij in de zon lopen, volgt ons overal onze schaduw. De Schepper van hemel en aarde wandelt met ons mee, loopt mee in de vluchtroute, staat naast ons bij de operatietafel…


Wij zijn onderdeel van Gods wereldwijde schepping. We blijven dat, ook wanneer het paradijs na de zondeval een tuin is geworden van gebrokenheid. Een arena waarin krachten en tegenkrachten de wedstrijd spelen om onze ziel.
Waar vandaan komt onze hulp? Sla ik mijn ogen op naar de bergen?(Psalm 121:1)
Zoveel bergen in ons leven. Bergen van puinhopen. Hoogmoedsgedachten die ons belemmeren in het liefhebben, in het nederig dienen van God en elkaar. Bergen van moeiten en frustraties.
Zoveel zijsporen en verleidingen. Populair en gevierd willen zijn, genieten van wat de wereld ons biedt. Geen kinderachtigheid ten aanzien van zedelijke normen. (Romeinen 1: 24 en 25)


De brede weg ligt ons veel beter dan de smalle weg!
Geldt dan voor ons, wat voor de Galaten telde?

U heb uw verstand verloren! Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de Gekruisigde bekend gemaakt?
Ik wil maar één ding van u weten: hebt u de Geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen, en niet langer op de Geest?’ (Galaten 3 :1-3)


Laren we  niet blijven bij de brokstukken van ons eigen leven, maar werkelijk onze ogen opslaan naar de heuvels (bergen) van Golgotha! Ga met God. Zijn Zoon ging onder in alle ellende. Denk aan de moeite van de vluchteling, de pijn van de zieke en de ellende van elke zondaar… Alle tegenkrachten overwint Jezus! Niet de chaos en de wanhoop regeert, maar Jezus. Hij staat op uit de dood. God is onze schaduw, Hij bewaart onze voeten voor struikelen. Als een onafscheidelijke schaduw (vriend) gaat Jezus mee. Hij kent ons, ook in momenten waarop het niet goed gaat. Hij neemt je mee, ook als je alles moet loslaten. Dwars door alle Bijbelverhalen heen, mag je dit ontdekken!


‘HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta’ (Psalm 139:2)


Zo is Jezus onze pleisterplaats en brengt ons werkelijk rust en vrede!

 

Gods zegen en nabijheid.

 

Hartelijke groet,

Japke de Kraker

 

 

Meeleven met vluchtelingen? Zie: www.japkedekraker.nl


‘Hoe ik vrede mocht vinden’ (Syrische en Irakese hoofdpersonen) verschijnt D.V. volgend jaar.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.