Meditatie van Japke de Kraker - Deel 57

Gepubliceerd op 30 juni 2021 om 12:00

Op reis

 

Ga op reis, verlaat je land, je familie, je favoriete plekjes, ga…
Zoveel vluchtelingen voelen deze noodzaak om weg te trekken, vaak om hun levenswil.
Vaag hebben zij een bestemming in hun hoofd, maar er zijn zoveel onzekere factoren. Vaak zijn ze overgeleverd aan mensensmokkelaars, wrakke scheepjes of voertuigen.
Ondanks deze belemmeringen gaan ze op reis!


Hoe ga jij op reis? De jongste zoon uit het verhaal dat Jezus vertelt, gaat met veel geld de wereld in. Hij zet de bloemetjes buiten totdat het geld opraakt. Varkens hoedend, zit hij hongerig neer bij de scherven van zijn ontluisterd leven.
Waar moet de reiziger naar toe, wanneer zijn leven een puinhoop wordt? Is er nog hoop?
Zoek je dan net als de verloren zoon naar de Vader? ‘Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen U, ik ben het niet meer waard Uw zoon genoemd te worden.’ Lucas 15:21.


Wij zijn allemaal op reis. En in ieders leven moeten er puinhopen geruimd worden! Voor allen geldt dat ons leven dagelijks bedreigd wordt met de dood. Welke dood?
In Openbaring 12:13-17 staat: ‘Toen de draak zag dat hij op aarde gegooid was, achtervolgde hij de vrouw die een Zoon gebaard had. Maar de vrouw kreeg de twee vleugels van de grote adelaar om naar haar plaats in de woestijn vliegen, waar een tijd (…) voor haar gezorgd zou worden, buiten het bereik van de slang. Toen spuwde de slang een stroom water als een rivier achter de vrouw aan om haar daarin mee te sleuren. Maar de aarde schoot haar te hulp (…) dronk de rivier op die de draak had uitgespuwd. De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven.’


Met de vrouw wordt de kerk bedoeld. Allen die zich aan Gods geboden houden, (blijven bij het getuigenis van Jezus, het Woord van God, samen gevat in de apostolische geloofsbelijdenis). Bekeerlingen, christenen overal in de wereld worden bedreigd. In sommige gevallen worden zij gevangen genomen, gedood. Allen worden door elkaar geschud, gezeefd in satans zeef.
Maar God zoekt de mens op, al vanaf de zondeval in het Paradijs. Hij is de Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Wij mogen als Zijn kerk troost bij Hem zoeken en elkaar blijven liefhebben. Net als de verloren zoon mogen wij vergeven worden. Psalm 103: 13 ‘Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie Hem vrezen.’


Op een nieuwe manier met de gezindheid van Jezus Christus mogen wij tot Zijn eer leven. Romeinen 12:2 ‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.’


Met nieuwe gewassen kleren gaan wij op reis naar het hemels Vaderland!

Gods zegen en nabijheid.


Hartelijke groet,

Japke de Kraker

 

Meeleven met vluchtelingen? Zie: www.japkedekraker.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.