Meditatie van Japke de Kraker - Deel 56

Gepubliceerd op 23 juni 2021 om 12:00

Bewegen in het licht

 

Hoe doe je dat?  Wanneer je door hebt, dat het om je heen donker is, wil je naar het licht.
Jezus voerde als het Licht de strijd tegen de duisternis. In de woestijn toen Hij veel honger had, kwam de boze Jezus verzoeken. ‘Als U de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ Mattheus 4:3.


Satan zoekt je zwakke plek op. Dat kan bij ons ook honger zijn. Honger naar erkenning, waardering, liefde, bevestiging, status…


In het paradijs hield de duivel Adam en Eva voor: ‘God weet dat jullie de ogen zullen opengaan, zodra je van deze vrucht eet. Jullie zullen als goden zijn…’ Alle honger naar erkenning, bevestiging en waardering is dan bevredigd! Niemand is dan nog een slaaf van bijvoorbeeld corona-beperkingen…


Jezus antwoordde: ‘De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.’ Mattheus 4:4.
In Genesis 2: 16 en 17 staat: Hij hield hem het volgende voor: ‘van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’


Naar welke stem luister je? Wil je gehoorzaam zijn aan Gods opdracht of…


Bewegen wij ons in het licht van Jezus en zoeken wij allereerst het brood dat eeuwig leven geeft? Is gehoorzaamheid aan Gods Woord voor ons een hot item?
Heel vaak verliezen wij de strijd en beneemt de duisternis ons de levensadem, net zoals bij Adam en Eva. En dan fluistert de satan: ‘Zie je wel, je bent het niet waard dat je Gods kind genoemd wordt.’


Maar in 1 Petrus 5:7 en 8 staat: ‘U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart. Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.’


Satan wil je kapotmaken, ook al doet hij zich voor als een engel van het licht, hij bewerkt dat je je niet geliefd voelt. Je hebt Jezus hulp nodig. Ondanks de verzoekingen van de duivel, kiest Jezus ervoor om in het Licht te blijven staan, Hij stuurt satan weg. ‘Aanbidt de Heer , uw God, vereer alleen Hem.’ Mattheus 4:10.


Groei ook naar de eenheid, die Jezus met Zijn Vader had! Laat Gods’ Woord een lamp voor je voet zijn, het Licht, waarin je beschermd wordt tegen de donkere macht van de boze.
Niet wat je hebt, niet wat je doet, niet wat jij of de ander of… de satan van je vindt, bepaalt je waarde, maar dat jij gekocht en betaald bent met het schoonwassende bloed van Gods Zoon, dat maakt je bijzonder en waardevol! Je bent Gods geliefd kind. Hij heeft je zo lief gehad. In het Licht van deze uitspraak mag je je bewegen en lèvensadem ontvangen!

Gods zegen en nabijheid.

Hartelijke groet,

Japke de Kraker

 

Meeleven met vluchtelingen?  Zie: www.japkedekraker.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.