Meditatie van Japke de Kraker - Deel 61

Gepubliceerd op 1 september 2021 om 12:00

Overwin het kwade door het goede!

 

Hoe help ik mensen in nood? Kan ik wel barmhartig zijn voor de ander?
Mensen die meedoen aan de Olympische spelen, trainen jaren lang. En 6 augustus kreeg een Ethiopische (eerder een vluchtelinge) de gouden medaille.
Gaan  wij voor het goud ten aanzien van barmhartigheid?  En wie is dan onze coach?
Hoe ziet ons team eruit?


Gaan voor het goud wat het helpen van anderen betreft, vergt een wegcijferen van je ik-gerichtheid. Je moet rekening houden, dat je niets terug krijgt voor al je inspanningen, zelfs geen bedankje! Maar…die gouden beloning wacht wel op je!


‘Want dit zegt de HEER: Ik laat de vrede als een rivier naar haar toestromen, de rijkdom van alle volken als een overlopende beek, en jullie zullen ervan drinken. Je zult op de heup gedragen worden en worden gewiegd op haar schoot. Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal Ik jullie troosten: in Jeruzalem zul je troost vinden. Wat jullie daar zien, zal je hart verblijden…’ 

Deze gouden belofte vind je in Jesaja 66: 12-14.


Maar is het niet zo, dat wij vanuit onszelf heel moeilijk het goede kunnen doen? Laat staan dat wij blij en dankbaar die ander helpen…  De ander die mogelijk blijft mopperen en jou verwijten maakt! Wanneer jij als bekeerling getuigt van je geloof, kan een IND medewerker onverschillig zijn schouders ophalen en mompelen: ‘Hij doet het alleen maar om status te krijgen.’ Afgewezen en dan toch doorgaan met God liefhebben en…die ander – die misschien wel je vijand is – liefhebben? Of DTV zegt, wanneer je opnieuw negatief hebt gekregen: ‘Zie je wel, die God, die jij aanbidt, helpt je niet!’
Dan zeggen: ‘Ik bid tot mijn God voor jou!’
Zo’n houding werkt onze Coach Jezus Christus in ons hart! En de kerk waarin Jezus Christus centraal staat, is jouw team!


En niet alleen de gelovigen op aarde helpen je. In Psalm 34:8 staat: ’De engel van de HEER waakt over wie Hem vrezen, en bevrijdt hen.’
Laten we in onze periode op aarde wandelen aan de hand van Gods Zoon! Wanneer we geraakt zijn door Gods barmhartigheid voor ons zondaren, dan staren we ons niet blind op onze tegenslagen. Ondanks teleurstellingen, ontvangen wij door Gods Geest en Woord de inspiratie om zelf liefdevol en barmhartig te zijn. Dan zoeken wij in onze samenleving, in ons huwelijk, in de kerk, op het AZC niet ons eigen belang, niet onze eigen wil. Niet het voldoen aan onze begeerte staat centraal, maar de wil van God. Dat houdt in dat ik Zijn geboden wil houden. De zondag bijvoorbeeld is dan een dag, waarop ik naar de kerk ga en niet winkel of werk, alleen maar om geld te verdienen…   


Vaak komt de gouden medaille, de beloning voor jouw geloof en liefde, niet in dit leven. Maar Gods ontferming is er. Hij neemt je pijn op Zich. Hij troost je zoals een moeder haar huilend kindje troost.


Wij hoeven niet in eigen kracht het kwade door het goede te overwinnen. God geeft ons dank zij Jezus Christus al die overwinning. Hij maakt het volmaakt en geeft ons Zijn vrede!

 

Gods zegen en nabijheid.
Hartelijke groet,

Japke de Kraker- van Abbema


Meeleven met vluchtelingen?  Zie: www.japkedekraker.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.