Meditatie van Japke de Kraker - Deel 62

Gepubliceerd op 8 september 2021 om 12:00

Angst voor morgen?

 

Wij mensen hebben allemaal angst. Afghanen zien hoe hun land is ingenomen door de Taliban. En soldaten van de Taliban moeten weer zien hoe IS zelfmoordacties met vele doden teweeg brengt…


Is er nog vrede mogelijk?


Dichterbij kan ernstige ziekte, komende operaties, kanker of psychisch lijden je fundamenteel raken en je basisvertrouwen doen wankelen.
Als asielzoeker ben je ontdaan wanneer je als echte christen door IND niet geloofd wordt en in feite teruggestuurd wordt naar Iran, Afghanistan of…


‘Leef ik straks nog?’ Dat is de vraag die ieder bezighoudt.


In Mattheus 6:34 staat: ’Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.’


Hoe kan dit nu gezegd worden in onze tijd? Wie is het, die dit zegt?
Zorgen maken dat is ons ‘ding’. Je maakt je zorgen om je veiligheid, je gezondheid, je geld, je status, je relatie enz.
Je dekt je in met verzekeringen, bijlessen voor je kinderen, geld via … Stel, dat er midden in de nacht dieven komen? En, is er eten de volgende dag, heb ik voldoende kleren voor mijn gezin?
Jezus benoemt als deze zorgen in Mattheus 6. Hij weet hoe het is en voelt. In de hof van Getsemane bad Hij zweet bloedend; ‘Vader, neem deze beker vol pijn en ellende weg.’
De verschrikking van de gevolgen van de zonde drongen intens tot Hem door. Ook de schuld, die Hij wou dragen om ons te redden!
En deze Jezus neemt ons bij de hand: ‘Kijk naar de vogels en naar de bloemen vlak om ons heen.' Jezus opent onze ogen voor een andere wereld. Niet dat hij ons niet serieus neemt. Maar  Hij roept ons op: ‘Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust brengen. Wentel al je zorgen maar van je af en breng ze bij het kruis!’


Het rondsurfen op internet, je laten meenemen door de onrust van wat er gebeurt in de wereld om je heen, biedt geen basis. ‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.’ Mattheüs 6:33. Hoe? Zacharia 7:9 en 10 zegt: ’Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.’


Morgen is nog verborgen, maar één ding is zeker: de nieuwe Morgen breekt aan! Maranatha.

 

Gods zegen en nabijheid.

Hartelijke groet,

 

Japke de Kraker-van Abbema.

 

Meeleven met vluchtelingen?  Zie: www.japkedekraker.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.