Meditatie van Japke de Kraker - Deel 63

Gepubliceerd op 15 september 2021 om 12:00

Verlangen naar heelheid

 

David had het goed verpest, toen hij zich aan het hof van Abimelech voordeed als een krankzinnige.
Hoe diep kan een mens vallen.
Wat doet David wanneer de koning hem als een oud stuk vuil wegjaagt? Hij gaat de naam van God grootmaken. Elk uur… Zijn leven lang wil David een loflied zijn voor Zijn HEER. Hij roept het uit:


‘In mijn verdrukking riep ik tot de HEER. Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.
De Engel van de HEER waakt over wie Hem vrezen en bevrijdt hen.
Proef en geniet de goedheid van de HEER.
Gelukkig de mens die bij Hem schuilt.’ Psalm 34:7-9.


Is er een schuilplaats op aarde? Lijkt het er soms niet op dat wij in een kuil zitten vol modder en slijk… Dan is het de corona die ons in een naar beneden glijdend isolement brengt, een andere keer leugens die over mij uitgesproken worden. IND medewerkers die beweren dat ik niet de waarheid spreek over mijn liefde voor God. Of een leugen over mijn gedrag, dat ik niet trouw zou zijn aan mijn partner, of corrupte uitspraken van machthebbers, of mijn eigen hoogmoedige gedachten over zelfredzaamheid, of…. Vul maar in.


Toch zegt David: Hij heeft mij uit die kuil, die mijn graf kon worden, gered! Niet de wijsheid van een Confucius, niet de inbreng van een Boeddha, een Krishna, niet de uitspraak van Mohammed, maar Jezus Christus alleen is de Redder. Hij daalde af in dat graf, tilde mij in Zijn oneindige ontferming op! Jezus bevrijdt: de Engel des Heren legert Zich rondom wie Hem vrezen en redt hen!


In de kerk – ook door het volgen van de kerkdiensten online – mogen wij Gods nabijheid vinden, Hem samen blijven dienen. Welke weg slaan wij in na corona, na frustrerende ervaringen, na gemis van een geliefde?


Haggai waarschuwt Israël om niet vooral geld en energie te steken in je eigen huis, maar om Gods tempel te herbouwen. Proef en geniet Gods goedheid. Zoek naar wegen om ‘tempel van de Heilige Geest’ te zijn, ook al is er nog zoveel gebrokenheid om je heen. Verlang naar de heelheid, die David ons voorhoudt, ondanks zijn eigen benarde positie. Saul wil hem vermoorden, Abimelech veracht hem. David houdt zijn blik omhoog gericht en zingt: ‘Gelukkig de mens die bij Jezus Christus schuilt.’ De Zoon, die God is en mens wordt om ons uit die kuil: het graf, te redden en eeuwig leven te geven!

Zegen en Gods nabijheid.

 

Hartelijke groet,

 

Japke de Kraker-van Abbema.

 

Meeleven met vluchtelingen?  Zie: www.japkedekraker.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.