Meditatie van Japke de Kraker - Deel 75

Gepubliceerd op 2 maart 2022 om 13:35

Gods Woorden (droom) en onze dromen…


Vandaag een overdenking vanuit het ziekenhuis
Zondagavond begon ik druk te schrijven, zonder te weten dat ik dezelfde nacht nog naar het MCL zou moeten vanwege een ademtekort en benauwdheid. Ik kreeg het aan mijn hart. God zij dank kreeg ik die nacht goede hulp voor mijn hart. Vandaag is het twee dagen later en nu heb ik alle rust om mijn overdenking af te schrijven. Het gaat vandaag over onze dromen en Gods woorden.


Gods droom is dat wij zo vol liefde zitten dat wij zelfs onze vijanden lief kunnen hebben.  Kan je nagaan hoe dat er vandaag de dag in maart 2022 eruit ziet? Vandaag is de zevende dag van de oorlog in Oekraïne. Wat kunnen we met deze radicale droom van God? Hoe kan je nu de vijanden lief hebben, terwijl je ook jezelf moet verdedigen?


Is onze taal van liefde het delen van Zijn Liefde. Dat is een radicale liefde. Hoe Jezus ons oproept: ‘Kom allen bij Mij jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven.’ is bijna niet te bevatten op menselijke wijze.


Toen Stefanus gestenigd werd door de Joodse mensen , riep hij uit: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen.' Toen Jezus aan het kruis hing zei hij: 'Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen.'
Wat kunnen we hierover teruglezen bij onze geloofshelden van weleer.  Zit er een overeenkomst in de dromen van Jozef en Gods droom? Hij kreeg te zien hoe het later zal gaan. Heeft de droom die de gevluchte Jakob kreeg met Gods droom te maken? Jozef kreeg een droom die zich in de hemelkoepel afspeelde, Jakob zag de ladder die de hemel raakte
Wanneer wij ons realiseren, dat Gods droom te maken heeft met ons behoud . Hij gaf Zijn Zoon, zodat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft…, dan staan  onze dromen daar vaak ver van af.


Vaak nemen wij het uitgangspunt in onszelf. De broers van Jozef begonnen met jaloerse opmerkingen en verwijten.  En bij hen ontstond woede.
Jezus zegt dat Hij gekomen is om zondaren te roepen. Ook roept Hij op om vijanden lief te hebben…
Jozef die erg leed onder het gedrag van zijn eigen broers  vertelt hen van Gods droom en sluit zijn broers die zich als zijn vijanden gedroegen, in zijn armen.


Jakob die zijn vader en zijn broer bedroog, ervaart Gods omzien naar hem de bedrieger!


De relatie die de hemelse Vader wil hebben met Zijn kinderen wordt zichtbaar in deze dromen! Zoeken wij naar Gods droom, of nemen wij onze uitgangspunten in onszelf? Er is zoveel wat onze ideaalbeelden aan gruzelementen slaat. Neem  de invloed van ziekte, de situatie in allerlei volken, met name nu in de Oekraïne?


Echte vrede, het liefhebben van God en de ander als onszelf, leert Jezus Zelf ons. Hij is de weg, de waarheid en het Leven.

 

Gods zegen en nabijheid.

 

Hartelijke groet,
Japke de Kraker

 

Meeleven met vluchtelingen?  Zie: www.japkedekraker.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.