Meditatie van Japke de Kraker - Deel 76

Gepubliceerd op 16 maart 2022 om 12:00

Geloof en hoop

 

In Lucas 17:6 staat: ‘Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen de moerbeiboom zeggen: “Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij zou jullie gehoorzamen.’


Wanneer we dit antwoord van Jezus tot ons laten doordringen in deze tijd van oorlog en geweld – denk o.a. aan wat Assad in Syrië bewerkt, denk aan Poetins verwoestend optreden in de Oekraïne – blijven we vragen.
Allereerst: Hoe zit het met mijn geloof? Waarop is mijn hoop werkelijk gebaseerd?
Mogelijk moeten we nog dieper afdalen en ons zelf afvragen: ‘Wie is Jezus voor ons, voor mij?’
In Marcus 8:27-30 vraagt onze Meester aan zijn discipelen: ‘En Wie ben IK volgens jullie?’
Schuif ik deze persoonlijke vraag van Jezus, niet alleen aan zijn leerlingen toen, maar ook aan ons nu, voor mij uit?
Is Hij, of ik nu gezond thuis ben, of ziek in het ziekenhuis lig, mijn Heiland?
Is Hij, of ik onveilig bij mijn gezin in Syrië of Oekraïne, of veilig zonder gezin in een vluchtelingenopvang in Nederland woon, mijn Zaligmaker?


Bij Petrus kwam het hemelse naar voren, toen hij zei: ‘U bent de Messias’.  Je kunt ook zeggen: U bent mijn echte Redder in doodsnood. Bij U alleen is de Waarheid en hèt Leven. U bent de begaanbare weg in mijn ellende en nood. U, Jezus bent mijn Heelmeester, mijn Heiland. U alleen heb ik nodig!


In Marcus 8:32 en 33 komt bij Petrus het helse naar voren in zijn reactie. Jezus zegt: ‘Ga terug achter Mij, satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat jij wilt of wat mensen willen.’
Weer sta ik in mijn hemd…
Ik heb nodig dat mijn eigen manier van redeneren beïnvloed wordt door God. Door Zijn Woord en de Heilige Geest. Erken ik dat? Doe ik dat niet dan beïnvloed de tegenstander van God (de duivel en de boze ik-gerichte machten) mij!
Ik moet inzien dat niet mijn groot geloof de reddingsboei is, maar Gods ontferming en omzien naar de zwakke zondaar in Jezus Christus, levensreddend is. Laat ik Hem aan het woord, of vooral mezelf?


In Marcus 8: 34-37 zegt Jezus: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter Mij aan komen.  Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet?’
   
Veel geloof, hoop en liefde gewenst.

Gods zegen en nabijheid.

Hartelijke groet,

Japke de Kraker


 Meeleven met vluchtelingen?  Zie: www.japkedekraker.nl
 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.