Meditatie van Japke de Kraker - Deel 77

Gepubliceerd op 6 april 2022 om 09:28

Houd vast aan wat je beloofd is


Johannes, Jezus leerling wordt verbannen naar een klein eiland: Patmos.
Stel je voor dat jij je familie en je vrienden vaarwel moet zeggen. Vluchten moet… Hoeveel mensen overkomt dit in deze tijd?
Voelt Johannes zich verstoten en ellendig? In Openbaring 1:9-20 lezen we o.a.: ‘Ik ben jullie broeder en deel in jullie lijden omwille van het Koninkrijk van Jezus. Net als jullie, blijf ik Hem trouw!’


Lukt het ons om zo te redeneren? Niet de moeilijke ervaringen spelen de hoofdrol in Johannes leven, maar Gods leiding.
Wat een liefde van Jezus Christus voor verloren zondaars had Johannes van dichtbij meegemaakt. Jezus, onschuldig gevangen genomen, bespot, geslagen, gekruisigd om ons te redden. Jezus die opstaat uit de dood, naar de hemel gaat en ons de Heilige Geest geeft. En die ons belooft , dat Hij terugkomt, een nieuwe aarde en een nieuwe hemel geeft!
Deze machtige Zoon van God heeft de leiding over Johannes leven en over ons leven.


In Openbaring 1:8 staat: ‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’
Hij regeert en is tegelijk zo dicht bij ons, kent onze angsten!
Wanneer Johannes de heerlijkheid van de Mensenzoon ziet, valt hij als dood voor Zijn voeten neer.
Jezus legt zijn rechterhand op hem en zegt: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; Ik was dood, maar leef nu tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Lees verder in Openbaring 1.


Wij zijn vaak zo hoogmoedig en denken dat het succes van onze inbreng of van andere mensen afhankelijk is.  In Openbaringen laat God ons zien dat Jezus Christus wandelt tussen de lichtdragers en dat Hijzelf de Bron is van het licht.  Hij steekt het licht aan waar ook ter wereld. Wat ongelofelijk bevrijdend.


Jezus zorgt voor Zijn gemeente wereldwijd. Wij mogen onze hand in de Zijne leggen en trouw blijven vasthouden aan Gods Woord, aan Zijn beloften!


God heeft aandacht voor ieder persoonlijk en elke (kleine) groep christenen. Hij noemt de gelovigen zelfs lampen in een donkere wereld. En de boodschappers van het evangelie, dat Jezus alleen Redder is, noemt Hij ‘sterren’. 
Zo mogen wij in deze verduisterde wereld, vanwege zonde en oorlog, stralende sterren zijn.


Houd moed en houd vast aan Gods beloften.

 

Gods zegen en nabijheid gewenst.


Hartelijke groet,

Japke de Kraker

 

Meeleven met vluchtelingen?  Zie: www.japkedekraker.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.