Meditatie van Japke de Kraker - Deel 80

Gepubliceerd op 12 mei 2022 om 16:43

Onze Vader in de hemel

 

Aan wie stellen wij de vele vragen die er bij ons leven?
Hebben wij daarbij hulp nodig? Wij willen zo graag zelf de controle houden, maar lukt dat bij oorlogssituaties, of wanneer ziekte toeslaat of een ernstig verlies ons overkomt?
Als je gelooft in God, kun je dan alle vijanden verslaan? Weet je dan een antwoord op alle problemen?


Toen Goliath het volk Israël uitdaagde om met hem te vechten, heerste er bij iedereen angst.
Niemand durfde met die reus te vechten totdat David kwam. David is geen slaaf van angsten of vooronderstellingen. De eerste reus, zijn oudste broer, die hem als een bemoeial aan de kant wil zetten en de tweede reus, Saul die de prioriteit legt bij gevechtservaring en de outfit, heeft David verslagen. David ziet niet naar mensen, maar hoort hoe Zijn Vader in de hemel gelasterd wordt.
De levende God wordt door Goliath beschimpt en dat is onverteerbaar voor David.


Is dit ook onverteerbaar voor ons? Voor t.v., in reclames of gewoon op straat, zo vaak een neerhalen van de heilige naam van God, gevloek enz. In ons denken krijgt Hij niet meer de eerste plaats. De kerkdiensten worden steeds minder bezocht. Wat is de oorzaak van ons afhaken of onze angst?


David kiest ervoor om ongewapend, alleen met een slinger en een steen het gevecht met de vijand aan te gaan.  Zo wordt de reus Goliath verslagen.
Jezus versloeg satan door Zijn bloed.  Kwetsbaarheid betekent overwinningskracht.
Kunnen wij zelf de controle houden? Is het ons geloof dat alle vijanden ombrengt? Nee, Goliath dacht dit. Maar van David mogen wij leren om alleen op God ons vertrouwen te stellen.
De Heilige Geest maakt ons duidelijk hoe wij al onze zorgen mogen brengen bij onze Vader in de hemel!


David zegt in Psalm 143:8,9 en 10;
‘Laat mij in de morgen Uw liefde horen,
in U stel ik mijn vertrouwen.
Wijs mij de weg die ik gaan moet,
mijn ziel verlangt naar U.
Verlos mij van mijn vijanden, HEER,
bij U zoek ik bescherming.
Leer mij Uw wil te volbrengen,
U bent mijn God,
laat Uw goede Geest mij leiden
over geëffende grond.’  

 

Gods zegen en nabijheid gewenst.
Hartelijke groet,

 

Japke de Kraker 

 

 

Meeleven met vluchtelingen?  Zie: www.japkedekraker.nl


Geïnteresseerd in de elfde roman: ‘Hoe ik vrede mocht vinden’ (?) Een Syrische en Irakese die Jezus vinden, vertellen hun verhaal.
 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.