Meditatie van Japke de Kraker - Deel 81

Gepubliceerd op 25 mei 2022 om 17:23

Wie loopt weg?

 

Een vader had twee zonen.
De jongste wil weg. Geen verstikkende banden meer, maar vrijheid en… geld.
Dat hij daarmee zijn vader in diskrediet brengt, doet er niet toe.
En de vader verkoopt land, geeft hem geld en laat hem gaan.
Het leven dat hij leidt, brengt hem uiteindelijk bij de varkens, wanneer de armoede en de honger toeslaat.
Kon hij maar terug naar zijn vader! Waren de banden bij vader verstikkend of liefdevol?
Is hij niet een slaaf geworden van zijn eigen verkeerde interpretaties en verlangens? Wat voor gedachten had hij?


Hoe kan een mens slaaf worden?  Donkere machten van geldzucht, begeerte, vastheid zoeken in waarzeggingspraktijken, rondtollen in egoïsme, beneemt je als mens levensadem. Het maakt je arm.


De oudste zoon ziet met afschuw hoe vader zijn jongste broer vergeeft, hem nieuwe kleren geeft en een feest organiseert. Onvoorstelbaar dat deze wegloper zo’n welkom in de familie krijgt! De oudste zoon accepteert het niet.


Hoe reageren wij, wanneer er iemand die ons teleurgesteld heeft, door de doop bij de kerk komt? Een warm welkom krijgt in de kerkfamilie?
Erkennen we onze eigen positie als bijwoners en vreemdelingen om Christus wil, wel?
Beseffen we, dat wij als een schaap achter de Goede Herder aan moeten lopen, omdat we anders verdwalen . Willen we dat Jezus Christus centraal staat in ons leven? Weten wij dat vergeving van onze zonden inhoudt, dat ook wij anderen vergeven…


Die oudste broer heeft de opdracht zijn jongste broer te vergeven. In Mattheus 6:15 staat: ‘Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.’

Het Voorbeeld van Jezus moeten wij proberen over te nemen. Volgeling van Jezus betekent lopen in het spoor van de Herder.  De Herder die tegelijk ook  het geslachte Lam is. Deze opgestane Heiland baant de weg. Ons hele hebben en houden mogen wij in Zijn handen leggen.
Kan die oudste zoon uit de gelijkenis van de verloren zoon dit nog? Kunnen wij mensen van de 21e eeuw het?
God, onze Vader in de hemel wil ons zo graag ‘erbij’ hebben. Hij heeft daar zelfs Zijn eigen Zoon voor over.  En God is de drie-enige God. Dit offer voor ons, deze liefde is een wonder, een niet te begrijpen mysterie. Vader, Zoon en Heilige Geest geven dit geschenk van pure genade.  Zo maar mogen wij dit aannemen, zoals die vuile in lompen  geklede jongste zoon, die berouw had en om vergeving vroeg. Welkom in de familie! Nooit meer alleen en verlaten, want Jezus  staat met open armen voor ons klaar!

 

Gods zegen en nabijheid gewenst,

Japke de Kraker 

 

 

Meeleven met vluchtelingen?  Zie: www.japkedekraker.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.