Meditatie van Japke de Kraker - Deel 82

Gepubliceerd op 8 juni 2022 om 11:29

Het vuur brandt

 

Pinksteren en vuur horen bij elkaar.
Er is iets geweldigs aan de hand. Pinksteren heeft met vuur te maken. Vuur loutert je, vuur warmt je op. Vuur verspreidt licht. Vuur verbrandt het overtollige. Vuur hoort bij het offeren.
Pinksteren betekent dat het vuur van de Heilige Geest in je hart nieuw leven tot stand brengt en dat de oude leven wegschroeit. God wil ons opwekken en helpen. Wij zitten vol van onze eigen oplossingen en maken zomaar een afgod van wat wij willen. Zo worden we ongelukkig wanneer het niet gaat zoals wij willen. Wat kunnen we beter doen, dan uitroepen: ‘O God doe mijn idolen weg en breng mij in Uw Licht!’ Gods Zoon verbrak door Zijn bloed het duister van de dood.  

 

God roept ons. Weten wij waar Zijn Geest is? Wanneer wij in het licht van Zijn vergeving willen leven, dan woont Jezus vrede in ons!
Adam en Eva verstopten zich in het paradijs, maar God zoekt hen op en biedt Zijn redding aan.
Noach mocht een boot bouwen om zijn gezin te redden.
Abraham bracht Isaak naar de berg in het gebied Moria om hem te slachten. Maar niet Isaak hoefde geofferd worden, wel Jezus, Gods eigen Zoon. Dit vuur brandde om mijn afval weg te branden. Het kaf wordt verbrand en de graankorrels blijven over. Wat betekent dit voor jou en mij?
Mozes leidde het volk Israël door de rode zee en God omringde hen met Zijn vurige wolk. Zorg, warmte en licht. Ook: een opofferen van eigen belang.
Op de Horeb mocht Mozes tien leefregels aan Gods kinderen doorgeven. Leven door de Geest betekent God liefhebben boven alles en je naaste liefhebben als jezelf!


Romeinen 8:2 ‘De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Vanwege de zonde heeft Hij Zijn eigen  Zoon als mens in dit zondige bestaan  gestuurd; zo heeft Hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. Wat onze eigen natuur wil brengt de dood,’ -denk aan de vrouw van Lot (Genesis 19:26), of aan Ananias en Saffira (Handelingen 5:1-11) ‘ maar wat de Geest wil brengt leven  en vrede. Maar u leeft niet zo.  U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u.’
‘Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Heilige Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om Hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader.’


Pinksteren maakt ons warm en dankbaar. Samen schuilen bij Abba, onze hemelse Vader!
Laat die eerste liefde waar Openbaring 2:3,4 en 5 over spreekt vurig en oprecht blijven.

 

Gods liefde en nabijheid gewenst.
Japke de Kraker                                                       

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.