Meditatie van Japke de Kraker - Deel 83

Gepubliceerd op 22 juni 2022 om 12:00

Welke storm wordt het zwijgen op gelegd?


Is de ‘storm’ van coronaverschijnselen voorbij?  Is mijn hart tot rust gebracht?
Heb ik status gekregen en ben ik de onzekerheid over mijn bestaan kwijt?
Is mijn ziekte minder bedreigend en ervaar ik meer vrede?
In Markus 4:35-41 lees ik over de storm op het meer. De discipelen die vlak daarvoor Jezus bemoedigende woorden nog gehoord hebben (De Bergrede), schreeuwen het uit: ‘Wij verdrinken!’


En hoe is onze reactie, wanneer wij slecht nieuws krijgen?  Net als de leerlingen van Jezus: ‘Ik ga eraan, ik ben ten dode opgeschreven’?
Angst en geloof kunnen niet samen gaan. In je hart en geest is er: vrees of geloof. Vanuit onze natuur zijn we bang.  Bang, wanneer de diagnose kanker is. Bang, wanneer je weer geen status krijgt.


Zou de broer van één van onze lezers die in Oekraïne tegen de Russen moet vechten, niet bang zijn? Hun situatie is vaak angstaanjagend. En het is belangrijk voor hen te bidden!


Wij weten niet wat er in de toekomst zal gebeuren. We ervaren dat er erge dingen plaatsvinden, sommige gebeurtenissen zijn te groot om te hanteren of te verwerken. Maar, wanneer wij Gods gave van GELOOF ontvangen, haalt dit ons uit de zone van angst. (Romeinen 8:15) 


Angst zegt: ‘Deze situatie in mijn leven (oorlog, ziek zijn, geen verblijfsvergunning) kan ik niet aan.’
Geloof zegt: ‘God heerst, Hij heeft alles in controle. Hij zal het voor mij hanteren.'
Angst zegt: ‘Ik ben er niet zeker van, dat God sterk genoeg is om dit op te lossen.’
Geloof zegt: ‘Niets is zo machtig als God.’
Angst zegt: ‘Ik ben er niet zeker van dat ik God kan vertrouwen.’
Geloof zegt: ‘Alleen God weet wat het beste is voor mij. Hij geeft mij wat echt goed is voor mij. Jezus alleen is mijn Redder  en Zaligmaker. ’


Satan houdt ervan om ons angstig en twijfelachtig te maken.  De duivel wil dat wij ons focussen op de grootte van onze eigen problemen, zodat wij verdrinken in de ellende van onze zonde, namelijk dat wij onszelf kunnen verlossen en redden.  
Jezus zegt ons: ‘ Mijn vrede geef Ik jou’( Johannes 14:27). Jezus is gekomen om vrede tussen de mens en God te geven door te betalen voor onze zonde (Romeinen 5:1).


De Bijbel zegt ons, dat Jezus de harten en de mentaliteit van mensen onderkent. (Psalm 139, Mattheus 12:25). Jezus weet, hoe bang de discipelen op dat moment waren. Hij weet het ook van ons. Maar de discipelen zagen dat de verlamde weer kon lopen, de blinde kon zien… Maar toch misten ze het geloof, het vertrouwen in Jezus. Wij horen keer op keer het Woord van God. Geloven wij met hart en ziel? Gaan wij uit dankbaarheid elke zondag Gods naam grootmaken in de kerk? Die kerk waar trouw aan Zijn Woord zo belangrijk is? Onze Heiland, Genezer geeft Zijn recept: ‘Heb de Here, Uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht en heb uw naaste lief als uzelf.’ (Marcus 12: 30 en 31) De deur naar het eeuwig leven hangt in de scharnieren van geloof en God liefhebben. En door geloof ontvangen wij Jezus genade voor ons. Dank aan de Heilige Geest die het geloof werkt. Ons geloof in Christus geeft ons de rust om alle angst opzij te zetten. En ondanks het leven in een zondige en chaotische wereld mogen wij Gods vrede ervaren.


Gods liefde en nabijheid gewenst. 
Japke de Kraker

                                                            

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.