Meditatie van Japke de Kraker - Deel 84

Gepubliceerd op 6 juli 2022 om 12:00

Goed nieuws, wanneer je weet hoe je bevrijdt kan worden.

 

Mankeert ons iets? Hebben wij last van een verwoestende ziekte? En dan denk ik niet alleen aan corona of nog erger: kanker. Poetin heeft naast kanker, last van een verwoestend ingrijpen in de Oekraïne: machtswellust. Erdogan wil de Koerden (PKK) uitroeien.  


Anti-abortus en pro-abortus in Amerika. Boerenopstanden in Nederland.  Waar zijn wij mee bezig?
Maar zit boosheid en het verlangen om de belangrijkste te zijn ook in onze ziel? Woekert het kwaad van jaloezie en ik-gerichtheid in ons bestaan?


In Romeinen 3:19 en 20 en de Heidelbergse Catechismus staat: ‘De hele wereld staat schuldig  voor God. Je zonde ken je uit de wet van God.’
Wat staat er dan in die wet van God? Mattheus 22:37-40; ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’


Dokter Jezus legt onze harten open. Wij hebben een hartoperatie nodig, want wij kunnen die liefde niet in eigen kracht opbrengen.
Kijk maar naar jezelf in de spiegel  en vraag je af: ‘Is Jezus Christus altijd de eerste in mijn voelen en denken? Ben ik altijd geduldig naar de ander toe, reken ik niemand het kwade toe, wanneer hij of zij mij tekort doet en mij kwetst? Ben ik tevreden en dankbaar, wanneer het niet gaat zoals ik wil?'


In ons zit van nature een donkere kant. Net als Adam en Eva is God minder belangrijk dan ikzelf en wil ik als God zijn!  Romeinen 3:10 staat: ‘Er is geen mens rechtvaardig’.


In Romeinen 7 staat ‘ook al wil ik het goede doen, het kwade dringt zich aan mij op, maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde die in mij leeft. Wie zal mij ongelukkig mens, redden uit het bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij gedankt. Jezus Christus!’
Dat is het goede nieuws! Jezus haalt het kwaad weg.
Maar weet ik waarvan ik bevrijd moet worden?? Dat kankergezwel: de zonde die het voor het zeggen wil hebben.  Die trots die in de oorlogvoering in Oekraïne zo’n heersende rol speelt. De hoogmoed: ‘baas in eigen buik’, die moordend werkt ten aanzien van kleine mensjes die God in de buik van de moeder werkt. De stikstofcrisis die discriminerend lijkt te zijn.
Nee, het gaat nog dieper. Mijn afhankelijkheid van Gods genade in de vergeving van mijn zonden, daar komt het op aan.  David roept het uit in Psalm 51 ‘Wees mij genadig, God in Uw trouw, U bent vol erbarmen, doe mijn daden te niet, was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden.’
Dan geldt: ‘Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de (hemelse) stad door de poorten binnengaan.’ Openbaring 22:14. Dan zijn we voor eeuwig bevrijdt!

Gods liefde en nabijheid gewenst. 

Japke de Kraker


 Meeleven met vluchtelingen?  Zie: www.japkedekraker.nl                                                             

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.