De glans die blijft - Joop Bakker

Nieuw
€ 19,95
Artikelnummer: 9789075613599

ISBN 9789075613599  -  208 pagina's  -  Formaat 14 x 22 cm

Dit boek gaat over het nieuwe verbond, een beter verbond in de woorden van Hebreeën 8:6!

Je zou 'de glans die blijft' kunnen beschouwen als een boek over de heilige Geest. Want Paulus spreekt hier over de glans die op Mozes’ gezicht was toen hij de wet ontving. In het Oude Testament openbaarde God Zich van tijd tot tijd aan de mensen, maar dit was geen blijvende aanwezigheid. De apostel Paulus gebruikt het voorbeeld van Mozes om uit te leggen dat de glans van Mozes’ ontmoeting met God, weer móest verdwijnen. Zij kon pas blijven na de openbaring van het nieuwe verbond in Christus. Want deze glans is verbonden aan de heilige Geest die de mensen na hun ontmoeting met Jezus ontvangen.

In dit boek laat Joop Bakker de waarde van het nieuwe verbond van God met de mens zien en waarom dat zoveel krachtiger is dan het oude verbond waarop wij soms zo gefocust lijken. Want het nieuwe verbond is op geen enkele wijze afhankelijk van onze pogingen om naar Gods wil te leven, maar hangt uitsluitend af van datgene wat Jezus voor ons heeft bewerkt in Zijn dood aan het kruis. Joop Bakker vraagt zich af waarom zoveel diepgelovige christenen vaak zo weinig vreugde beleven aan hun geloof terwijl ze zo hun best doen om een serieus christelijk te leven te leiden, met wisselend succes overigens. Zou dit te maken kunnen hebben met het geloof waarin het oude verbond zo’n nadrukkelijke plaats heeft gekregen?

'De glans die blijft' is een uitvoerige zoektocht in de Bijbel naar Gods oplossing voor 'wedergeboren mensen' die de heilige Geest ontvangen hebben, waardoor mensen nu wel met God kunnen leven, waar leven onder het oude verbond eerder niet werkte. Een zoektocht met verrassende conclusies!

Deze zoektocht helpt mensen die een blijvende relatie met God willen en die bereid zijn daarvoor Gods voorwaarden te accepteren.

 

 

Joop Bakker ging na een carrière in het voortgezet onderwijs aan de slag als leider van een neo-calvinistische evangelische gemeente. Na zijn pensionering sloot hij zich aan bij een reformatorische kerk in zijn nieuwe woonplaats, waar hij actief betrokken werd.

Vanuit zijn bewogenheid voor een levendige, gezonde kerk blijft hij zich - samen met zijn vrouw -  inzetten in het ondersteunen van kerken en medechristenen in hun geloofsgroei.

Ook van Joop Bakker:

Download hier het eerste hoofdstuk van dit boek:

H 1 De Glans Die Blijft Pdf
PDF – 444,5 KB 22 downloads