Meditatie van Japke de Kraker - Deel 86

Gepubliceerd op 4 november 2022 om 10:54

Reformatie of revolutie?

 

Op 31 oktober 1517 spijkerde Maarten Luther zijn stellingen tegen onterechte heerszucht aan de slotkapel te Wittenberg.
Honderden jaren later sprak Maarten Luther King over zijn droom, waarin onderdrukking voorbij zou zijn.
Kortgeleden kwamen er door een elkaar verdringende massa in Seoul meer dan honderd mensen om het leven. Dit gebeurde tijdens de ‘viering’ van halloween!


Op 30 oktober werden een Iraanse en Nederlandse zuster, die allebei  satanische onderdrukkingen hadden meegemaakt, gedoopt; bevrijd door de Heilige Geest.


Wat is lichtgevend en wat is verduisterend? Wat geeft Lèvensadem en wat beneemt je de levensadem? Met andere woorden: Wat is dodelijk?

In Jesaja 9:1 staat: ‘Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij, die in het donker wonen worden, door een helder licht beschenen.’


Enkele jaren geleden waren we in  een sloppenwijk van Kaapstad. De gezichten gingen glanzen, toen deze tekst uitgelegd werd. Armoede, discriminatie vanwege huidskleur, onderdrukking of uitbuiting speelde geen rol meer. Wel Gods omzien naar ons. En in dankbaarheid het opzien naar Jezus, ons Licht, dat was, wat er gebeurde!


Luthers hernieuwend appel op Romeinen 3: 24 ‘en iedereen wordt uit genade , die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost’ heeft reformerend mogen werken.
De droom van Maarten Luther King blijft ons aanspreken, ondanks dat hij het met de dood heeft moeten bekopen.
Het verdonkeremanen van Gods Licht door namaaklicht van satan, zie ook wat halloween uitricht en de boze met andere occulte machten, viert niet de hoogtij!
Jezus nam en neemt het woord. Hij zei en zegt: ‘Ik ben het licht voor de wereld.  Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ (Johannes 8:12)
Onze hemelse Vader wil niet dat wij in het duister van boze machten leven.
In 2 Korinthe 4:6 lezen wij: ‘De God  die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van Zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.’
De gedoopte zusters, vrijgekocht door het bloed van Jezus Christus, hebben dit mogen ervaren.
Ook wij, al of niet levend met een verblijfsvergunning in Nederland, mogen weten dat wij bevrijd zijn van de duistere machten van de boze.
Stap in het Licht, Jezus geeft eeuwig leven, status in de hemel! Laat Zijn Licht in jouw leven schijnen.
Bid voor je kinderen en allen in de wereld om je heen dat de boze, ook halloween hen niet kapot maakt. Geef zo het Licht door! Verwacht het van Gods beloften. En zoek Zijn koninkrijk.

Gods zegen en nabijheid gewenst. 
Japke de Kraker

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.